Undersökningsföretaget Evans Data har gjort djupintervjuer med 372 utvecklare som jobbar med AI, maskininlärning och big data. Resultatet presenteras i rapporten AI, ML and Big Data Survey 2018, Vol 1.

Det visar sig att det finns ett antal faktorer som upplevs som ungefär lika stora hinder mot framgång i AI-projekt. 18 procent av de tillfrågade anger behovet av att migrera från äldre applikationer för att lyckas som det största hindret mot framgång. 17,4 procent anger dålig kvalitet för de verktyg som finns tillgängliga.

Men höga kostnader, problem med regelefterlevnad och företagspolicy får nästan lika stora andelar. Kontentan är att det finns ett flertal hinder mot lyckade AI-projekt. Det låter ungefär som om det skulle handla om ”vanlig” systemutveckling.

Läs också: Nu ska Salesforces AI fixa kundtjänsten

När de intervjuade tillfrågas om användning av AI för att förbättra administrativa tillämpningar visar det sig att de jobbar mycket med det. Det handlar alltså inte bara om att använda AI i tillämpningar som riktar sig mot kunder.

58,4 procent av de tillfrågade lägger till AI-funktioner i generella affärssystemslösningar och 31,6 procent planerar att göra det. Det jobbas även med AI i kundvårdssystem, bpm-lösningar, produktionssystem, hr-system, med flera typer av tillämpningar.

Ett annat populärt område för AI-lösningar är IoT. Av de IoT-projekt som rapporteras i undersökningen används till exempel maskininlärning för att hantera skalbarhet i 47,8 procent av fallen.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018