Mikrotjänster är ett populärt sätt att organisera mjukvara i dag. Men i företag med stora existerande it-lösningar kan det vara krångligt att använda mikrotjänster. Eftersom arbetet med integrationslösningar bygger på traditionella vattenfallsmodeller blir det svårt att jobba med mikrotjänster och även svårt att jobba agilt.

Det vill amerikanska WSO2 ändra på, med en ny version av företagets integrationsplattform WSO2 Integration Agile Platform. Tanken är att lösningar skapade med plattformen ska ersätta äldre, tyngre integrationslösningar, vilket ska göra det enklare att jobba med arkitekturer som bygger på mikrotjänster och även att arbeta agilt.

Läs också: Modeorden som försvann – vad hände med web services, soa och rup?

Den öppna integrationsplattformen är också anpassad till molnmiljöer. Vidare finns hantering av api:er med låga fördröjningar, samt realtidsanalys av hur mikrotjänster i drift fungerar. Det finns också en busslösning (esb) som ska vara anpassad till mikrotjänster.

WSO2:s integrationsplattforms säljs med en prenumerationsmodell, man betalar alltså för support. Priset är det samma för användning på egna servrar, i molnet och i hybridmiljöer.