Microsoft skryter om hur säkra data är på företagets molnplattform Azure. Sannolikheten för att data ska vara tillgängliga anges till tolv, och till och med 16, ”nior”. Många konkurrenter, som Amazon och Google, pratar om elva ”nior”. Det innebär 99,999999999 procent, eller om man så vill en dataförlust på 0,000000001 procent.

The Register har tittat närmare på det här. Slutsatsen är att de här påståendena är tveksamma. De olika aktörerna kan inte komma överens om hur man ska mäta ”hållbarhet” för data eller, eller ”data durability” som det heter på engelska. Det handlar alltså om att kunna vara säker på att data finns kvar.

Läs också: Alla data samkörs i dimman

Hållbarhet för data beräknas som tiden det tar innan data försvinner. Amazon berättar till exempel att det för lagringstjänsten S3 garanteras att 99,999999999 procent av lagrade data ska finnas tillgängliga under ett år. Om man lagrar tio miljoner dataobjekt ska man enligt Amazon bara riskera att förlora ett dataobjekt var tiotusende år. I medeltal.

Men alla är inte överens om definitionen. Enligt molnlagringsföretaget Backblaze innebär ”elva nior” att om man lagrar en miljon dataobjekt under tio miljoner år så kan man förvänta sig att förlora ett under den tiden.

David Friend på Wasabi framför den här definitionen: om man lagrar en miljon filer så kommer man att förlora en på 659 000 år. Det finns flera konkurrerande definitioner och inget standardiserat sätt att beräkna hållbarhet för data. Det är alltså svårt att veta exakt vad ”elva nior” innebär.

Det verkar i alla fall som om data är ganska säkra i molnet. Men om man någon gång förlorar något så lär det innebära problem, även om det inte var så sannolikt att det skulle ske.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018