Vad blir slutsatsen när analysföretaget Forrester Consulting gör en undersökning om devops på uppdrag av Tricentis, en leverantör av testverktyg? Jo, att tester är en nyckelaktivitet för att lyckas med devops.

Med den bakgrunden i bakhuvudet kan man ändå konstatera att rapporten med namnet ”The Definitive Software Quality Metrics For Agile+DevOps” har en del intressanta rön att erbjuda.

Läs också: Devops tar död på livscykelhantering – nu behövs nya lösningar

Undersökningen bygger på en onlineenkät med 603 respondenter från företag världen över och utmynnar i följande fem framgångsfaktorer för devopssatsningar:

  • Avsätt en ordentlig budget för tester, inklusive kompetensutveckling.
  • Testa kontinuerligt, för att kunna leverera mjukvara kontinuerligt.
  • Ha med testare i utvecklingsteamen.
  • Automatisera heltäckande tester av funktionalitet.
  • Testa tidigare i utvecklingsprocessen än man gjort traditionellt.

För att lyckas med det här krävs det, naturligtvis, att tester automatiseras. Och för att avgöra om automatiseringen fungerar väl är det viktigt med bra mätetal, ”metrics”. Rapporten innehåller exempel på sådana mätetal, till exempel hur stor del av en mjukvara som kontrolleras med automatiska tester.