Digitaliseringen vänder upp och ner på organisationer över hela världen nu. Nya tekniker ser världens ljus, mognar och knuffar ut de gamla lösningarna från företag och myndigheter.

I en stor undersökning sätter analysföretaget Gartner fingret på 35 tekniker som kommer att dominera den närmaste framtiden. Dessa mynnar i sin tur ut i ”fem tekniktrender suddar ut gränsen mellan människa och maskin”.

Demokratiserad AI

AI-tekniker kommer att finnas överallt inom de kommande tio åren. Hittills har dessa tekniker mest nyttjats av ”early adopters” och hjälpt denna lilla grupp att möta nya situationer och lösa nya problem, men för varje dag som går så görs tekniken mer och mer tillgänglig för massorna. Det brukar heta att tekniken demokratiseras. Trender som till exempel molnet, sociala nätverk och öppen källkod kommer ytterligare att elda på det här.

Andra tekniker som borgar för att AI kommer att sättas i var mans hand i framtiden är AI-plattform som en tjänst, självkörande bilar, mobila robotar, konverserande plattformar, smarta robotar och virtuella assistenter.

Läs mer: Nu vill it-jättarna demokratisera AI – ”alla” ska kunna använda tekniken

Digitaliserade ekosystem

Gartner definierar digitala ekosystem som en grupp aktörer (företag, människor, saker), ömsesidigt beroende av varandra, och som delar standardiserade digitala plattformar för att tillsammans uppnå fördelar.

Nya framväxande tekniker kräver revolutionerande sätt att hantera stora volymer data, nödvändig datorkraft och ekosystem.

Vi är inne i ett skifte där vi går från en komprimerad teknisk infrastruktur till ekosystembaserade plattformar och detta lägger grunden för helt nya affärsmodeller som bygger broar mellan mänskligheten och tekniken.

Den här trenden möjliggörs av tekniker som blockkedjan, digitala tvillingar (en exakt digital avbild av en fysisk maskin) och IoT-plattformar.

”Tekniker för digitaliserade ekosystem växer snabbt”, säger Mike Walker, analytiker på Gartner. "Blockkedjan och IoT-plattformar kommer att mogna inom fem till tio år, och digitala tvillingar kommer hack i häl".

Gör-det-själv-biohacking

Det här ligger en bit fram i tiden men redan ”nästa decennium” kan biohacking, det vill säga att kroppens egna system kan börja hackas och förändras utifrån till exempel livsstil, intressen och hälsobehov. Biohacking är en trend som inkluderar tekniker som förstärkt verklighet, nutrigenomik (samspelet mellan mat och gener), biochipp och experimentell biologi.

Frågan är dock hur långt samhället är redo att acceptera den här typen av applikationer och vilka etiska frågor som kommer upp.

Transparent uppslukande upplevelser

Teknik fortsätter att närma sig en punkt där det råder transparens mellan människor, företag och saker. Det här är tekniker som drivs på av smartare boende, arbete och andra ytor som vi använder oss av.

4D-utskrifter (Det handlar om objekt som skrivs ut med 3d-skrivare som omformar sig själva efter att utskriften är klar, och den fjärde dimensionen är alltså tid), uppkopplade hemmet, AI, smart damm (trådlösa sensornätverk), självläkande systemteknik, smarta arbetsplatser och volymetriska skärmar är andra faktorer som möjliggör den här trenden.

Läs mer: Tio tekniktrender som kommer att prägla 2018

Infrastruktur överallt

Infrastrukturen (eller kanske snarare brist på) är inte längre ett hinder för en organisation att uppnå sina målsättningar. Den enorma rusningen till molnet i olika skepnader har möjliggjort en alltid påslagen, tillgänglig och gränslös infrastrukturmiljö. Den här trenden möjliggörs av tekniker som 5g, djupa neurala nätverk och kvantdatorer.

För att hänga med i utvecklingen gäller det för cio:er att vara på tårna nu, säger Gartners analytiker Mike Walker.

– Affärs- och teknikchefer kommer att fortsätta möta snabb teknikutveckling som i grunden påverkar hur de förhåller sig till sina anställda, samarbetar med sina partners och skapar produkter och tjänster för sina kunder.

– CIO:er och teknikchefer ska alltid skanna av marknaden och bedöma och testa nya tekniker, för att kunna hitta nya affärsmöjligheter med potential och strategisk betydelse för verksamheten. 


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018