Det finns anledningar till att React och Angular, och i viss utsträckning Vue, har seglat upp som de mest populära ramverken för Javascriptutveckling. Men ibland kanske något annat ramverk passar bättre.

Att använda ett ramverk är i dag en självklarhet för många, kanske de flesta, Javascriptutvecklare. Det går mycket snabbare att få i gång en applikation och man slipper grundläggande arbete som uppfattas som tråkigt av många.

Nackdelarna med att använda ett ramverk är förstås att man får anpassa sig till de designidéer som uttrycks i ramverket och att man blir låst till det. Lägg till det en känsla av att missa godsaker, eftersom det ständigt kommer både nya ramverk och nya versioner av existerande.

Läs också: Glöm enhetliga teknikmiljöer – utvecklare plockar russinen ur kakan

Varför ska man titta på andra ramverk än de etablerade React, Angular och Vue? För att smarta personer har skapat nya ramverk som adresserar de mindre goda sidorna hos ”de tre stora”. De nya kandidaterna kan vara snabbare, enklare, ha mer funktionalitet. Och så vidare.

En anledning att välja något av de nya alternativen är att vissa av dem skapats med designmålet att vara mer lättviktiga än de etablerade. En annan att vissa ramverk är specialiserade inom olika områden.

Infoworld listar alternativa ramverk för Javascript. Här är sex av dem:

Petit Dom

Du kanske gillar idén med en virtuell objektmodell för webbsidor (Dom, document object model)? Alltså att jobba mot en representation som senare kan användas för riktiga sidor. Ett problem kan vara att ramverk som React och Vue innehåller en massa funktionalitet som inte är önskvärd. Petit Dom är, som namnet anger, helt inriktad just på att hantera objektmodellen.

Marko

Är du ofta på Ebay? Tycker du att webbsidorna där är snabba? En förklaring kan i så fall vara användningen av Marko. Det är ett slimmat och snabbt ramverk med enkel syntax för att definiera html-användargränssnitt.

Svelte

De flesta ramverk innefattar en runtimemodul som tolkar den kod som en ramverksspecifik kompilator producerar. Det ger tillgång till mycket funktionalitet, men priset att betala är att runtimemodulen måste laddas varje gång en sida visas. Med kompilatorn Svelte kommer man ifrån det. Den producerar nästan ren Javascriptkod, som ger lättviktiga sajter som kräver lite minne. Men det fungerar bara i nyare versioner av webbläsare som Chrome, Firefox, Opera och Internet Explorer 10.

Inferno

Inferno är, liksom Preact, ett försök att erbjuda ett lättviktigt alternativ till React. Det görs genom en förenklad händelsehantering. Fokus ligger på de vanligaste händelserna, som onClick. I vissa fall är det enkelt att konvertera Reactlösningar till Inferno.

Hapi

Hapi utmärker sig genom att bestå av en samling tillägg (plug-ins). Detta till skillnad från de flesta ramverk som hanteras i sin helhet. Det gör att man kan plocka de delar som man vill ha, vilket kan vara en fördel om man jobbar med mikrotjänster.

Koa

Koas fördel är en förmåga att hantera inkommande trafik som ska resultera i flera operationer på ett smart sätt. Olika anrop görs vid rätt tillfälle, på ett enkelt sätt.

Det här är några av de mindre kända ramverken för Javascript. Här hittar du ännu fler.