Det är nödvändigt för utvecklare att granska varandras programkod, skriver Infoworld. Och det finns gott om undersökningar, som den här, som visar att kodgranskningar ger snabbare systemutveckling. Hur kan det komma sig? Borde inte ett projekt ta längre tid om man lägger till kodgranskning?

Logiken är att kodgranskning leder till färre fel, vilket ger snabbare tester och att man slipper rätta så många fel och att designa om så mycket. Dessutom kan kodgranskning genomföras tidigt i ett projekt, vilket leder till ännu större tidsvinster. Ju senare ett fel eller en dålig design upptäcks, desto jobbigare blir det att åtgärda felet eller designen.

För att lyckas med kodgranskningar fullt ut finns det några saker att tänka på. Här är sju tips:

1. Fastställ mål

En kodgranskning bör inte enbart gå ut på att hitta programmeringsfel. Man kan till exempel fundera på hur ny funktionalitet kan läggas till eller kontrollera att vissa stilregler följs. Vilka mål man än fokuserar på är det viktigt att förklara dem på ett tydligt sätt tidigt i processen. Det blir svårt att komma överens om omdömen om alla har olika uppfattningar om målen med en kodgranskning.

2. Sätt i gång direkt

Försök att få till en första kodgranskning så snabbt som möjligt. Man behöver inte gå på djupet vid det tillfället, det kan räcka att göra en översiktlig granskning och be alla teammedlemmar skriva ner sina första intryck och tankar.

3. Kolla ändringsförslag

Använd någon lösning för ärendehantering, ”ticketing”, och granska och kommentera alla ändringsförslag. Under sådana diskussioner lär det formuleras bra idéer om hur ändringar bör genomföras, eller om de inte bör genomföras.

4. Testkör mjukvaran

Visst kan man hitta programfel genom att granska koden, rad för rad. Men det blir enklare om man också kör mjukvaran och får se hur den fungerar. Det blir inte bara enklare att identifiera fel, eftersom man får ett grepp om en mjukvaras funktion, utan även att se vilken funktionalitet som saknas eller behöver förbättras.

5. Testkör föreslagna ändringar

Undersök hur tänkta ändringar av programkoden fungerar. Har mjukvaran blivit bättre eller orsakar ändringarna problem? Fungerar de tänkta ändringarna? Ryms arbetet med ändringarna inom budget och tidsplan? Utgå ifrån ärendehanteringen för ändringar under testkörningen.

6. Gå på djupet

Nu är det dags att nagelfara koden på allvar. Det gäller att hitta programfel, felplacerade parenteser, stilproblem, och så vidare. Vissa gillar att göra det här innan de testkör en mjukvara. Andra vill vänta till slutet av ett projekt, för att kunna testköra alla ändringar i ett svep. Fördelen med att testa ändringar tidigt är att man kan få viktig feedback tidigt i ett projekt. Och de mer formella testerna i slutet av ett projekt går förhoppningsvis snabbare att köra.

Läs också: Trött på React och Angular? Här är 6 alternativ

7. Gör en utvärdering

Småändringar, till exempel av kod eller stavfel, kan göras fortlöpande. Men större ändringar bör diskuteras med programmeraren som skrivit koden. Skriv ner en utvärdering, prata med programmeraren om varför han/hon gjort på ett visst sätt, berätta vad du tycker och försök komma överens om vad som ska göras.