Allt fler företag är på väg över till molnlösningar, men det finns ett oerhört stort arv av lokala lösningar som fortfarande behöver fungera. För de företag som vill fortsätta att köra egna servrar är det viktigt att hänga med och uppgradera sina OS för att bibehålla säkerhet och support i sina lösningar. Under hösten släpper Microsoft en ny version av Windows Server 2019 och vi går igenom de största nyheterna här.

Windows Server 2019 finns i många varianter. Låt oss börja med att räta ut eventuella frågetecken här och förklara dessa:

Long Term Servicing Channel (LTSC). Detta är den traditionella server­varianten som installeras som Server Core eller med fullt grafisk miljö (desktop). Kör du produkter som SQL eller Exchange på servern så är det garanterat denna variant du vill använda. Har support i fem år (full) eller tio är (extended).

Semi-Annual Channel. Denna variant, som dök upp hösten 2017, uppdateras varje halvår och fungerar ungefär som Windows 10 eller Office­paketet om du kör det via Office 365. Denna används om man vill ha tillgång till det allra senaste som utvecklare. Har support i 18 månader efter att det släpps.

Hyper-V. Denna variant är gratis och ger dig möjlighet att köra virtuella servrar.

Nano Server. En kraftigt bantad variant av Server 2019 som enbart används för att köra containers. Du kan alltså inte installera denna variant i en VM eller direkt på hårdvara.

Det som nu släpps är alltså en ny version av LTSC som innehåller funktionerna från de senaste Semi-Annual-varianterna samt några helt nya. Låt oss nu ta en titt på de största nyheterna i Windows Server 2019.

Läs också: Microsoft kapitulerar – Windows 7 får support även efter 2020

Windows Admin Center (WAC)
WAC ger plattformsoberoende administration av Windows Server, i form av en html5-baserad webb­administrations­portal. Vi ansluter med Safari i en Iphone, och även om det är smått går det faktiskt att använda ganska bra. WAC är framtiden för administration av Windows och gör det enklare att samla alla servrar i ett enda gränssnitt och minskar tröskeln till att gå över till Server Core.

Även om det är ovant i början så vänjer man sig snabbt vid WAC. Upplevelsen är fortfarande lite långsam, så vi hoppas att Microsoft lyckas snabba upp gränssnittet något till den skarpa versionen. Via WAC är det enkelt att genomföra hybrid­relaterade uppgifter, såsom replikering av en VM till Azure, som tidigare kunde vara mer komplicerade. Man kan också enkelt konfigurera en anslutning från WAC till Azure för att genomföra patchning och uppföljning av patchförlopp via Azure. WAC har också en html5-baserad RDP-klient vilket innebär att du kan ansluta till skrivbordet på din server från snart sagt vilken modern enhet som helst. Kort sagt, WAC är snyggt och är nyckeln till hybrid­funktionerna i Server 2019.

Shielded VM:s för Linux
En av de största nyheterna i detta OS är möjligheten att köra Shielded VM:s för Linux-OS. Detta var tidigare förbehållet Windows­servrar. Detta innebär att inte ens en person som tar sig in på en värd-server som kör Hyper-V kan komma åt data som finns inuti en VM. Linux får också en mer framskjuten plats i Server 2019 genom att subsystemet för Linux byggs ut och fördjupas för att fungera med allt mer avancerade skript och kortlivade demoner, men är ännu inte designat för att köra långlivade demoner i fullskala, som webbservern Apache. Däremot kan containers som använder Linux nu köras sida vid sida med Windows­baserade containers, och en sådan kan givetvis köra Apache. På tal om containers så har Microsoft lyckats banta storleken på Windows­containers från 5 GB till knappa 2 GB vilket kan spara en hel del plats.

Defender ATP
Microsoft infogade anti-malware-produkten Defender redan i Windows Server 2016. I Server 2019 har säkerheten fått sig en knuff framåt i form av Defender Advanced Threat Protection. Detta innebär att även Server-OS kan rapportera om intrång och händelser till ATP-tjänsten på samma sätt som Windows 10 kan göra redan idag.

Bättre HCI
Hyper Converged Infrastrucure (HCI) blir också snabbare och smartare i Windows Server 2019. HCI innebär fullt virtualiserad infrastruktur på alla lager från lagring till minne och nätverk. Exempel på förbättringar är deduplicering i filsystemet även för volymer som formatteras med ReFS, tidigare stöddes enbart NTFS. Det finns också stöd för en ny typ av lagring som kallas Storage Class Memory vilket innebär att lagringsenheter ansluts som RAM-minne i en server och ger exceptionellt snabb tillgång till lagringen från CPU:n.

Läs också: Molnfeber i kommunerna – Office 365 och G Suite driver på flytten

Smartare kluster
Klusterfunktionen har utökats med begreppet ”Cluster Sets” vilket innebär att tidigare fristående kluster kan grupperas och hanteras som en enhet och virtuella servrar kan flyttas mellan de ingående klustren, vilket kraftigt underlättar livscykelhantering av kluster. Ett kluster kan numera också flyttas mellan domäner, något som exempelvis underlättar vid uppköp av företag. En annan säkerhetshöjande nyhet är att NTLM används inte alls för kluster i Server 2019, utan enbart Kerberos och Certifikat nyttjas för autentisering.

Containrar
En ny utökad basimage finns tillgänglig, som innehåller mer än Nano och Core och ger full api-kompatibilitet med en full installation av Windows Server. Stöd finns nu också för Kubernetes, ett verktyg för att underlätta hantering av containrar.

Storage Spaces Direct
Storage Spaces är en gammal funktion som innebär att du kan använda lokal lagring i en server men ändå använda den för distribuerad lagring, till exempel för hyper­konvergerade miljöer. Denna funktion utökas nu med ”Performance history”, vilket innebär att du enkelt i efterhand kan mäta prestanda för lagringen. Detta kan ske med Powershell eller grafiskt via WAC.

Storage Migration Service
Storage Migration Service är en tjänst som vi har stora förhoppningar på. Det finns fortfarande oroväckande många filservrar som använder Windows Server 2003 och 2008, och dessa behöver omgående uppgraderas. Traditionellt har det varit bökigt att byta ut en filserver då det är mycket att tänka på. Behörigheter ska behållas och servernamn och ip-adress behöver troligen bytas ut. För att underlätta migreringar av filservrar har Microsoft tagit fram denna tjänst som automatiserar hela processen. Den inventerar konfigurationen på källservern, flyttar data till målservern och hanterar byte av namn och ip på servrarna. För dig som har gamla filservrar är detta troligen en efterlängtad nyhet.

Storage Replica
En nyhet är att Microsoft ”flyttar ner” funktionen Storage Replica till Standard-versionen av Windows Server, tidigare ingick den enbart i Enterprise-versionen. I förhands­versionen kan man enbart replikera en volym till en annan plats och med en gräns på 2 TB per volym. Exakt hur det kommer att se ut i RTM är inte bestämt, men det är välkommet att även mindre företag får tillgång till denna nivå av katastrofskydd.

System Insights
För att bättre kunna bedöma utveckling av belastning och utnyttjande av resurser på en server har Microsoft skapat funktionen System Insights i Server 2019. Detta är en funktion som lånat viss intelligens från de stora tjänsterna för maskininlärning i Azure och tillämpar detta lokalt för att försöka bedöma hur en server kommer att utnyttjas framöver baserat på historiska data. Detta gör att du bättre kan bedöma när en server behöver tilldelas mer resurser eller bytas ut mot en bättre.

Ledbat
Low Extra Delay Background Transfer (Ledbat) är en ny nätverksfunktion i Server 2019. Vi har sedan länge haft BITS för att försöka optimera utnyttjandet av bandbredden på nätverket, men BITS är inte så bra på att snabbt korrigera för ledig bandbredd. För att komma till rätta med detta och dessutom optimera nätverket för låg latens så har man utvecklat Ledbat. Detta protokoll känner snabbt av ledig bandbredd och minimerar latensen på nätverket då stora filöverföringar sker, till exempel då du använder SCCM för att skicka ut en ny version av Windows 10. Ledbat gör att du inte behöver vara lika nervös för att din VoIP-trafik ska påverkas av filöverföringar, utan all överföring sker lugnt och fint i bakgrunden. BITS kommer från Server 2019 att använda Ledbat för att optimera sina uppladdningar av filer.

Läs också: 7 sätt att bli en bättre programmerare

Slutsats

De flesta nyheterna i Server 2019 är trevliga, men av varierande nytta beroende på storlek och komplexitet i företaget. Undantaget är Storage Migration Service, som kommer att underlätta migreringar för alla typer och storlekar av företag. Den WAC-baserade administrationen tillför också nytta för många och är ett välkommet tillskott. Om du vill testa själv så går det fint att redan idag ladda hem en testversion som du med fördel kör i en VM för att lära känna Server 2019.

Microsoft höjer den 1 oktober priserna med 10 procent på Windows Server samt ett flertal server­produkter som exempelvis Exchange. Även klientlicenserna (CAL) och priset på Officepaketet höjs samtidigt med 10 procent. Detta visar att Microsoft är allt mer intresserade av att lotsa företag mot molnet och en prenumerations­baserad tjänst snarare än engångs­inköp. Någonstans finns troligen en ekonomisk smärtgräns, så passa på att utvärdera molnalternativ redan idag. Om du inte kan, får eller vill gå mot moln­lösningar utan behöver fortsätta köra lokala lösningar, så är Windows Server 2019 ett kompetent OS som har stöd i tio år framöver.