Uppdateringen av Ethereum, döpt till Constantinople, betecknas som en underhålls- och optimerings­uppdatering och låstes den 31 augusti. Implementationen kommer att genomföras under oktober, skriver Coindesk. Sannolikt kommer denna ”hard fork” att tas upp av alla noder i kedjan och inte orsaka de kontroverser som tidigare förändringar skapat; den mest kända konflikten orsakade att kedjan delades i nuvarande Ethereum och Ethereum Classic.

Det ligger i sakens natur med decentraliserade, demokratiska konsensusmodeller med öppen källkod att det kan bli en hel del debatt om vägen framåt.

Den förändring som denna gång orsakat mest debatt rör modellen för ersättning till dem som driver noder, och alltså de frivilliga individer och organisationer som processar transaktioner och producerar nya block. De kommer av allt att döma att tjäna mindre pengar på sitt arbete efter att Constantinople införs. Dock ser det ut som att utvecklarna lyckats balansera de olika intressena så pass att en bred uppslutning är möjlig.

De förändringar som nu skapats bygger på fem förslag till kodförändringar, så kallade Ethereum Improvement Proposals (EIP), med nummer EIP145, 1052, 1283, 1014 och 1234.

Läs också: Windows Server 2019 – alla nyheter under luppen

EIP145 och EIP1052 syftar bägge till att förbättra effektiviteten i nätverket genom att förändra hur Ethereums underliggande virtuella maskin (EVM) fungerar. Tanken är att göra det enklare för utvecklare att skapa smarta kontrakt. EVM:en processar smarta kontrakt till binär bytekod. EIP145 introducerar ”bitwise shifting”-funktion som gör att EVM:en slipper luta sig mot aritmetiska operationer, vilket i sin tur medför att decentraliserade applikationer exekveras snabbare av EVM:en.

EIP1052 ser till att när ett smart kontrakt exekveras så behöver bara de viktigaste delarna av kontrakten verifieras genom att systemet verifierar en hash av kontraktet och inte hela kontraktets kod i sig. Detta sparar en hel del beräknings­kraft, speciellt för stora kontrakt med tusentals rader kod.

EIP1283 hanterar delar av lagringen av smarta kontrakt på kedjan. Som det ser ut idag kan det kosta en hel del ”gas” – den kostnads­enhet för beräknings­energi som krävs för att genomföra transaktioner – när utvecklare bygger smarta kontrakt. EIP1283 implementerar en säkrare kostnads­analys genom att identifiera de delar av förändringar av ett kontrakt som bara hålls i minnet istället för att faktiskt lagras på kedjan. Om kedjan faktiskt inte används ska det heller inte kosta gas. Detta kan radikalt minska utvecklings­kostnaden för smarta kontrakt.

Den kanske mest intressanta uppdateringen sett i ljuset av Ethereums framtid är utvecklad av grundaren Vitalik Buterin själv. EIP1014 är tänkt att driva på utvecklingen av den skalningslösning som kallas ”State Channels”. Meningen med State Channels är att minska de operationer som måste ske på själva kedjan, och låta fler transaktioner ske ”off-chain”. Detta är tänkt att öka den idag rätt mediokra transaktions­hastigheten som anses vara Etrhereums stora akilleshäl. Med bara upp till femton transaktioner per sekund, och en explosions­artad tillväxt, behöver saker hända för att få upp prestanda. Trafikstockningar börjar bli vanliga, vilket allvarligt sinkar systemet.

Läs också: Nu ska internets centrala nyckel bytas ut – "en stor händelse"

Den sista uppdateringen, som orsakat en del debatt, handlar om den så kallade ”svårighets­bomben”. En grundpelare i Ethereum-systemet är att svårighets­graden i den proof-of-work-baserade (PoW) konsensus­modellen ökar inkrementellt för varje block som produceras, tills det helt enkelt tar stopp.

Tanken är att Ethereum så småningom ska gå över till den betydligt mindre energikrävande konsensus­modellen proof-of-stake (PoS) kallad Casper, men det kommer dröja länge som det ser ut nu. Tills dess måste man se till att fördröja ”bomben”. Enkelt uttryckt syftar EIP1234 till att minska svårighets­graden och skjuta ”bomben” på framtiden tolv månader. Men det finns ett problem: om det krävs mindre beräkningskraft för att producera ett block, ska block­producenterna också få mindre betalt, och det är detta som orsakat en hel del groll. EIP1234 kommer ge block­producenterna 2 ETH istället för 3 ETH per block.

Att blockproducenterna klagar ska dock ses i ljuset av att allt fler producenter använder ASICS-baserad hårdvara (som kostar skjortan), vilket även har till följd att allt fler hobbyister trängs undan på grund av mindre marginaler, vilket i sin tur undergräver decentraliseringen när produktionen koncentreras till färre noder. Det får antas att det är de mindre producenterna, med viss rätt, som klagar mest.

Uppdateringarna är tänkta att införas den 8 oktober, men testning av koden pågår i detta nu, och det råder osäkerhet om datumet kan hållas. Det kan tänkas att det dröjer till slutet av oktober, eller till och med en bit in i november.