För designer och utvecklare av användargränssnitt för webben är det viktigt att gränssnittet ger en god användarupplevelse; inte minst är det viktigt att det är lätt att hitta på webbsidan, att flöden fungerar på rätt sätt och att det designern vill lyfta fram också är det användaren ser.

Utan tekniska hjälpmedel går mycket av detta på känn. Erfarenheter och konventioner hjälper förstås till att skapa en bra grunddesign, men det är svårt att egentligen veta exakt hur en användare reagerar på till exempel förändringar av en webbsida de är vana vid att navigera sedan tidigare.

Läs också: Nu rullar svenska techbolag in hos biljättarna – "medvind för autotech”

Ögonspårning (eye-tracking) är en teknik där man med hjälp av speciell kameraförsedd hårdvara, i kombination med mjukvara som detekterar och analyserar ögonrörelser, kan se exakt var på skärmen en användare sätter blicken, och hur den rör sig fram och tillbaka. Med hjälp av denna teknik är det enkelt att i realtid se hur ett gränssnitt fungerar i praktiken.

Meningen är att sätta utrustningen i händerna på testpersoner, som får navigera sig fram i till exempel ett webbgränssnitt, och utvecklarna kan se hur försökspersonen navigerar i gränssnittet och kan dra slusatser av vad de ser.

Tobii Pro Sprint Eyetracking.
Foto: TobiiTobii Pro Sprint Eyetracking.

Svenska företaget Tobii har utvecklat teknik för ögonspårning under flera år och lanserar nu den nya modellen Pro Sprint. Syftet med Pro Sprint är att kunna erbjuda ögonspårning till en rimlig kostnad; tidigare modeller har ofta varit för dyra för åtminstone mindre utvecklingsbolag och webbyråer.

Att komma igång och använda Pro Sprint är enkelt. Efter att man installerat den medföljande mjukvaran pluggas hårdvaran, med tre infraröda kameror, in i usb-porten och placeras i leden på en laptop eller fästs ovanpå en skärm. Efter en kort kalibrering är det bara att sätta igång. I skrivande stund finns endast stöd för Mac:ar och webbläsaren Google Chrome. Via Chrome kan sedan skärmen delas med andra deltagare, och det går att spela det som händer på skärmen.

Läs också: Så använder svenska tekniksuccén Tobii molnet för att växa

Det som händer är att en “blobb” markerar den punkt där testpersonen har sin blick, och via skärmdelningen kan andra, företrädesvis designers och utvecklare, se hur blobben far fram över skärmen och notera hur testpersonen reagerar. Allt sker i realtid och systemet är påtagligt reaktivt och snabbt.

"Blobben" visar hur användaren rör blicken över skärmen.
Foto: Tobii"Blobben" visar hur användaren rör blicken över skärmen.

Fördelen är givetvis att designern får “hårda” bevis för om gränssnittet fungerar som det är tänkt, eller inte. I dialogen med beställaren, som med sin ekonomiska makt ofta får sista ordet, kan detta vara en värdefull hävstång för utvecklarna.

Tobii Pro Sprint är som nämnts relativt lågt prissatt; även små byråer borde kunna lägga upp €80 per månad för ett abonnemang eller €180 per månad för fem abonnemang. Hårdavaran kostar €250 per styck, men ingår om man köper fem abonnemang. I bägge fallen ingår en gratis provmånad. Tanken är alltså att kunden ska abonnera på Pro Sprint, och abonnemanget kan avbrytas när kunden så önskar, och Tobii sörjer för att produkten returneras. Upplägget är ganska smart; det är sällan designers behöver ett abonnemang permanent, utan kan använda Pro Sprint till exempel under tiden för att visst projekt.

Nackdelen med Tobii Pro Sprint är att användaren inte kan spara data från testerna, vilket är möjligt med de dyrare kusinerna. Pro Sprint vänder sig med andra ord inte till dem som behöver kvantitativa tester och till exempel bygga statistik. Men som ett instrument för kvalitativa tester fungerar Pro Sprint bra, och det till en rimlig kostnad.