Allt fler etablerade företag börjar ta till sig blockkedjetekniken. Inte minst inom bank- och finanssektorn, som helt enkelt inte kan blunda för fördelarna med teknikens säkra transaktions- och bokföringsmodell.

Samtidigt finns det förstås nackdelar. För betalföretag kan en sådan nackdel vara den hittillsvarande grundförutsättningen att varje valuta måste ha sin egen kedja: att man till exempel inte kan hantera bitcoin-transaktioner på ethereum-kedjan, och vice versa. Så kallade ”superkedjor”, som kan hantera flera valutor på samma kedja, skulle kunna vara ett trendbrott bort från dagens landskap av kedjor med var sin valuta.

Läs också: Effektstyrd it-upphandling bakom elmarknadshubb

Mastercard har nu fått patent på teknik för en sådan kedja. Det rapporterar Coindesk.

Anledningen till att ett specifikt valutaformat kräver sin egen kedja är att blocken saknar flexibilitet vad gäller dataformat, datatyper eller datastorlekar. Lösningen i Mastercards patentansökan är att låta baskedjan dela sig i flera partitioner (subnets), ett för varje valutaformat.

En sidoeffekt av detta blir att även tillträdesbegränsade kedjor, ofta kallade privata kedjor, kan delas upp i flera delkedjor med var sin tillträdespolicy, vilket är till fördel för till exempel en kund med höga intergritetskrav. Detta ska ses i relation till publika kedjor, som bitcoin, där allt sker öppet och alla transaktioner kan granskas av vem som helst.

Mastercards koncept låter bekant. I blockkedjevärlden är det inte ovanligt med så kallade forks, eller delningar. Bitcoin, till exempel, har delats flera gånger; bitcoin cash är en sådan gren. ”Hårda” delningar innebär att kedjorna från och med ett visst block går skilda vägar, med en gemensam transaktionshistorik före delningen, men inte efter.

Läs också: Nu kör Microsoft in i taxibranschen

Mastercards lösning låter som en ”mjuk” delning, med bibehållen transaktionshistorik även efter delningen. Men detta är en lösning som flera andra redan tillämpat. Gemensamt för dessa delningar hittills är att delkedjorna behåller det ursprungliga dataformatet, och det som antagligen är nytt med Mastercards idé är att delkedjorna kan få just olika blockdata-format, samt ett gemensamt ägandeskap av alla delkedjor i det tänkta systemet.