Kvantdatorer kan revolutionera it – det är de flesta överens om. Medan varje bit i en dator representerar en etta eller en nolla så kan varje bit vara en etta och en nolla samtidigt i en kvantdator. Det innebär att en kvantdator kan testa många olika lösningar på samma gång i stället för en i taget som en traditionell dator.

Det låter kanske självklart att det gör beräkningarna snabbare – och det har de flesta också räknat med – men först nu har den så kallade ”kvantfördelen” bevisats matematiskt, skriver Engadget.

Tre forskare har publicerat beviset i Science Today.

Läs också: Alla jobbar för att få fram fungerande kvantdatorer – men när kommer de egentligen?

– Huvudsyftet med vår forskningsartikel är inte att vi på något vis upptäcker någon enormt viktig kvantalgoritm, eller något praktiskt intressant problem, säger en av forskarna, Sergey Bravyi.

– Vi frågar om vi kan separera ett konstant djup mellan kvantalgoritmer och klassiska algoritmer. När vi ökar problemets storlek så tar körningen samma tid men antalet beräkningar ökar.

Begreppet ”djup” syftar på att kvantdatorer bara kan göra ett begränsat antal beräkningar eftersom systemet ännu bara kan köra en mycket kort tid – dagens system anses i gengäld vara ”grunda”.

Att ”kvantfördelen” nu bevisats är viktigt för den forskning som bedrivs på området, det skapar legitimitet för att fortsätta lägga pengar på den.