Netapp

Netapp är en gammal trotjänare när det gäller pålitliga lagringslösningar och man har nu också givit sig in i att erbjuda backuplösningar på Office 365 i form av produkten SaaS Backup for Microsoft Office 365. Den initiala konfigurationen är enkel och man är snabbt igång med att ta sin första backup. Vi saknar stödet för Powershell eller annan form av automation och det något ologiska gränssnittet gör inte det hela enklare. Ska man hantera en stor miljö är frånvaron av automation en stor nackdel och gör att vi undrar lite över vilken målgrupp produkten egentligen har.

Netapps SaaS
Netapps SaaS Backup tar backup på det mesta, men gränssnittet tar en stund att vänja sig vid.

Produkten genomför dock sina basuppgifter snabbt och smidigt och det är enkelt att läsa tillbaka borttappat data när man vant sig lite vid gränssnittet. Precis som alla produkter i testet så kan man läsa tillbaka data till originallådan eller en annan brevlåda. Man kan också exportera en brevlåda som PST vilket är bra. Man kan välja mellan att placera sina data i en av två publika molntjänster, Azure eller AWS, eller också kan man styra om produkten till att lagra data i sin egen lagringslösning. Detta är bra och ger flexibilitet i hur man vill använda produkten.

Det går att ta komplett backup på e-post, Sharepoint och OneDrive samt Groups, vilket innebär så komplett backup som är möjlig i dagens produkter även om vi ser fram mot den första produkt som erbjuder en faktisk totalbackup av Office 365. Du väljer själv om backup ska ske med 12, 18 eller 24 timmars mellanrum och data lagras i maximalt ett år. Det är enbart administratören som kan återställa data. Ingen möjlighet för slutanvändare erbjuds, trots att det är en molnbaserad tjänst. När allt är på plats så är produkten i stort sett underhållsfri vilket är fördelen med moln-till-moln baserad backup.

Spanning

Även denna produkt heter Backup for Office 365 och gör förstås det den heter. Installationen är synnerligen enkel och man är snabbt igång efter att ha givit produkten tillgång till Office 365-miljön. En trevlig och i testet unik funktion är att slutanvändare själva kan logga in och genomföra återläsningar. Detta är en stor fördel om man har it-vana användare, även om det knappast är vardagsmat att återställa data till sin brevlåda eller OneDrive.

Spanning
Spanning backup är tydligt att arbeta med, men kan bara ta backup på ett fåtal delar av Office 365.

En knepig och tråkig sak är att produkten enbart kan ta backup av e-post och kalender i en brevlåda, det vill säga inte kontakter eller uppgifter, vilket känns oroväckande eftersom det redan är så mycket som inte kommer att backas upp som vi pratade om initialt. En annan udda sak är att produkten inte läser tillbaka data till samma plats som den låg på då backupen togs, utan till en annan plats och man får sedan flytta tillbaka data till den plats man vill ha den. Detta kan vara en fördel i vissa fall, men får ändå anses vara en svaghet att man inte kan ange var den ska placeras.

Det går inte att få rapporter via mejl för att få veta hur backuper fortlöper vilket känns svagt. Spanning använder integrerad inloggning med Azure AD, liksom Netapp gör, vilket är bra och ger hög säkerhet för inloggning med tvåfaktorslösning via Azure AD. Gränssnittet är logiskt sammanhållet per användare vilket är bra då slutanvändare får enklare att hitta rätt. Spanning kan inte exportera mejl i form av en pst-fil, utan enbart som en zip-fil full med eml-filer, det vill säga en fil per mejl. Detta är en stor svaghet jämfört med de andra produkterna.

Spanning uppfyller grundkraven på en backupprodukt, men har en del att jobba på avseende extrafunktioner jämfört med sina konkurrenter.

Slutsats

Det är svårt att utse en självklar vinnare, då produkterna skiljer sig åt en hel del och vissa egenskaper kan väga extra tungt beroende på vilka behov man har. Alla produkter uppfyller grundkraven på att ta backup på viktiga data, med visst undantag för Spanning med det märkliga undantaget för kontakter och uppgifter.

Som vi tidigare sagt så kan ingen produkt på marknaden ta backup på alla tjänster i Office 365, utan det är Mail och Sharepoint som backuper hanterar vilket är viktigt att minnas.

Spanning saknar en hel del funktioner så vi kan inte ge dem vinsten trots enkel installation och slutanvändarstöd.

Veeam har en snygg och lättanvänd produkt men man måste själv underhålla servrar i en privat eller publik IaaS-miljö för att kunna använda den.

Netapp har en relativt komplett molnbaserad backupprodukt, men går inte att automatisera. De har alla sina för och nackdelar, men vi måste förstås placera någon högst på prispallen och vid en sammantagen bedömning anser vi att Netapps SaaS Backup for Office 365 är den produkt som bäst uppfyller kraven i vårt scenario.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning