Allt fler företag är på väg mot molnbaserade tjänster och strävar efter att minska sin lokala infrastruktur. Förr eller senare kommer turen till utskrifter och det är troligt att du idag är intresserad av en mer modern lösning än en som fungerar på samma sätt som på 1990-talet. Vi har tagit oss en titt på hur man idag utformar en modern utskriftslösning och har som exempel valt produkten Printix.

Anledningen till att vi valt att testa just denna produkt som koncept är att den är representativ för hur en modern utskriftslösning fungerar, till exempel integrerar Printix med katalogtjänsten Azure AD, där alla användare redan har konton om företaget använder Office 365 och den stödjer också Googlekonton. Du kan också ha helt separata konton för Printix, men då går mycket av integrationen förlorad. Integrationen med globala katalogtjänster innebär också att du enkelt kan få god säkerhet med tvåfaktorsinloggning och övriga tjänster kring identitetssäkerhet. Printix kräver ingen lokal infrastruktur alls utan kan användas, och kommer faktiskt främst till sin rätt, i en hundraprocentig molnmiljö där dina Windowsklienter går med direkt i Azure AD istället för ett lokalt AD.

Vårt scenario är här ett företag som redan kör Office 365 och nu vill expandera sin molnintegration och kasta ut sina gamla utskriftsservrar. Det finns förstås också fler produkter på marknaden som passar i detta scenario och som erbjuder likartade funktioner. Allt från Google Print, som kanske främst passar för slut- och hemanvändare, till rena konkurrenter som exempelvis EZeep, EveryonePrint och PrinterOn.

Du startar din prenumeration genom att logga in med ditt Office 365 konto och sedan ge Printix behörighet att komma åt din miljö. Efter detta laddar du ner och installerar en Printixagent på klienten. Sedan kan du antingen utgå från en korrekt konfigurerad klient och göra en ”klon” av dess skrivarköer upp till Printix, eller också låter du Printix börja från scratch, söka igenom ditt nätverk efter skrivare och optimera drivrutiner och köer efter resultatet.

Du behöver också lära Printix hur ditt nätverk ser ut och vilka sajter det består av för att du senare ska kunna låta detta styra vilka skrivarköer som ska delas ut till klienterna så att man alltid har tillgång till en lokal skrivarkö där man befinner sig.

Man kan också konfigurera en skrivare till att vara en ”molnskrivare” vilket innebär att det alltid är möjligt att skriva ut på den, var användaren än befinner sig. Detta fungerar utmärkt hemifrån eller var som helst där du har internetanslutning, men kräver att minst en annan Printixklient finns tillgänglig på det nätverk där skrivaren befinner sig. På en större arbetsplats är detta troligen sällan ett problem, men på mindre kan du behöva installera Printixklienten på en server eller annan Windowsenhet som alltid är påslagen på nätverket.

Det finns möjlighet att se sammanhållen statistik på dina utskrifter på olika områden, men det går inte att se på användarnivå. Kanske inte den viktigaste funktionen, men det hade varit ett trevligt tillskott att få den informationen.

Olika konfigurationer kan skapas på printerköer, med specifika inställningar för häftning, dubbelsidigt mm och skickas ut som en separat printerkö till en dator. Du kan också uppdatera en befintlig skrivarkö med nya inställningar. Man kan skicka ut skrivarköer till datorer eller till användare, baserat på grupper i Azure AD. Inga ändringar behöver göras i brandväggar, då agenten sköter om all kommunikation och inga anslutningar behöver initieras från utsidan.

Vi saknar en funktion som hade varit bra, och det är möjligheten att ange vilken skrivarkö som ska vara förvald (default printer) på klienten. I många fall låter man Windows sköta om detta, men det hade ändå varit en trevlig funktion att ha. Man kan också ange att en utskrift ska ställas ”på vänt” och du kan sedan frisläppa utskriften från dator eller telefonapp när du vill att pappret ska komma ut. Detta kan vara värdefullt då du skriver ut känsliga uppgifter och vill ha koll på pappren. Användaren får också en generell skrivarkö installerad, Printix Anywhere. Om man skriver ut till denna kö så pausas utskriften och du kan senare välja vilken fysisk skrivare du vill att den ska skrivas ut på, givetvis kan detta ske via telefonappen.

Om du tar dig hela vägen till en ren molnmiljö där du inte längre har något lokalt AD kvar alls, utan dina klienter är medlemmar direkt i Azure AD, så får du en fullständigt transparent skrivarhantering där inget mer behöver göras så länge agenten är installerad. Detta kan ligga en bit bort för många företag, men är något som allt fler strävar efter idag. Allt som allt är vårt intryck mycket positivt och det är snabbt och enkelt att arbeta med Printix. Trots att det är en relativt ung produkt känns den mogen och stabil och en värdig efterträdare till våra gamla skrivarservrar som tjänat oss väl i över tjugo år men nu är värda att få gå i pension.

Läs också: 
Test: Bästa sättet att ta egen backup av Office 365
McAfee: Företagens molnsäkerhet mycket sämre än de tror

Fakta

Produkt: Printix.
Tillverkare: Printix.
Pris: 20,60 kronor per användare och månad. Minimipris 310 kr/mån.
Initial konfiguration: Snabbt att komma igång. Kan återvinna befintliga skrivarköer och flytta dessa till molnet eller snabbt scanna av nätet efter skrivare. Agent installeras på klienter manuellt, via script, InTune, SCCM osv.
Gränssnitt: Snyggt, modernt och lättanvänt för slutanvändare och administratörer. Lättanvänd telefonapp.
Extrafunktioner: Tilldela skrivare baserat på ip-nät och/eller grupp i Azure AD. Frisläpp utskrift med app. Virtuell skrivarkö finns, där du kan välja skrivare efteråt. Har stöd för Chromebooks.
Fördelar: Redo för framtiden med snygg integration i Azure AD. Mycket lättskött, all skrivarkonfiguration sker automatiskt. Du slipper lokala skrivarservrar. Snygg statistik på utskrifter.
Nackdelar: Kan inte ställa in standardskrivare vilket hade varit praktiskt.
Betyg: 90/100