Microsofts molntjänster har återhämtat sig hyggligt sen måndagens avbrott då många användare hade stora svårigheter att logga in, speciellt i Office 365. Enligt Microsoft låg problemet i en överbelastning av servrarna som hanterar MFA, multi-factor authentication. Tidigare i helgen var även Microsofts tjänst för devops en aning skakig, skriver The Register.

Microsoft skriver på Azures statussida att en överbelastning av företagets Redis-databas i Europa slog ut andra tjänster när systemet försökte flytta lasten över till servrar i Nordamerika. Teknikerna lade på en hotfix och startade om systemet för att få upp MFA-tjänsten igen.

”Primär grundorsak: Begäran från MFA-servrar till Redis Cache i Europa slog i taket vilket orsakade fördröjning och timeouts. Efter ett försök att flytta över lasten till till Nordamerika orsakade detta ett sekundärt problem där servrar blev överbelastade och trafiken ströps för att hantera trycket.

Åtgärd: Tekniker lade på en hotfix som bröt kontakten mellan Azure Identity Multi-Factor Authentication Service och backend-tjänsten. För det andra startade teknikerna om servrarna vilket fick begäran om autentisering att börja fungera”, skriver Microsoft.

Det de säger, på ren svenska, är att deras molntjänst inte klarade trycket från all begäran om flerfaktorsinloggningar. Men en snabb hotfix och omstart fixade problemet. Givet att denna typ av inloggningar använder en pollett med kort tidsfönster, typiskt 60 sekunder, blir fördröjningar ett stort problem. Systemet bygger på att realtid verkligen är realtid.

Allt är heller inte löst, vissa Office 365-användare upplever fortfarande problem. Microsoft säger att de inte är helt säkra på vad som hänt, och fortfarande jobbar med problemet.

”På grund av problemets komplexitet, kan våra undersökningar kring grundorsaken ta en del tid. Denna incident kommer att vara högsta prioritet tills den grundläggande orsaken är identifierad”, skriver Microsoft.

Läs också:
Alla pratar om devops – men vad är det egentligen?
Stora problem med Office 365 i Europa – användare kan inte logga in
Nya larmet: Microsoft samlar in mängder av användardata från Office 365 – i hemlighet