• FSx for Windows File Server. Inbyggt Windows ntfs-filsystem byggt på ssd och smb-protokollet, med administrerade filservrar. Bra för kunder som vill bygga Windows-filsystem för AD med mera i molnet.

• FSx for Lustre. Baserat på öppenkällkod-projektet Lustre. Ett parallelliserat filsystem i petabyte-skala med mycket höga prestanda. Ska klara miljontals iops per sekund.

• DynamoDB On-Demand. Ett flexibelt faktureringsalternativ för DynamoDB med kapacitet att betjäna tusentals operationer per sekund utan behov av kapacitetsplanering. Kunderna faktureras per skriv- eller läsoperation och betalar för hur mycket de använder systemet.

• Elastic Inference. En ny tjänst som låter kunden bifoga exakt rätt mängd GPU-driven slutlednings­acceleration till vilken EC2-instans som helst. Tjänsten är även tillgänglig för SageMaker Notebook-instanser vilket ger acceleration till inbyggda algoritmer och miljöer för djupinlärning.

• SageMaker Ground Truth. En ny funktion i SageMaker som gör det enklare för kunderna att märka upp de datamängder som krävs för träning av system för maskininlärning.

Nya produkter för maskininlärning i AWS Marketplace. Amazon presenterade en helt ny kategori av produkter för maskininlärning i AWS Marketplace. Produkterna består av över 150 algoritmer och modellpaket, och fler läggs till vart eftersom.

• SageMaker RL. Ett utökning av SageMaker för så kallad ”reinforcement learning”, som gör det enklare att bygga AI-applikationer för utvecklare oavsett tidigare erfarenhet inom området.

• AWS DeepRacer. En självkörande, fyrhjulsdriven bil i skala 1:18 med Intel Atom-processor, 4MP kamera, WiFi, flera usb-portar och batteritid för 2 timmar. Operativsystemet är Ubuntu 16.04 LTS och programmen Robot Operating System och Intels OpenVino är inkluderade. Tanken med bilen är att bidra till utvecklingen av självkörande bilar.

• Amazon Personalize. En administrerad tjänst som hjälper utvecklare att utveckla personaliserings- och rekommendationssystem utan tidigare erfarenheter av maskininlärning. Bygger på Amazons erfarenheter av att rekommendera produkter.

• Amazon Forecast. En administrerad tjänst för djupinlärning för prognostisering av tidsserier. Bygger på Amazons egna erfarenheter av prognostisering.

• S3 Glacier Deep Archive. Amazons tjänst för dataarkivering. Priser från en dollar per terabyte och månad. Data kan hämtas upp inom 12 timmar, med möjlighet att hämta data i bulk upp till flera petabyte på 48 timmar.

• AWS Control Tower. En tjänst för att sätta upp AWS-miljöer med många konton på ett automatiserat sätt utifrån mallar som bygger på bästa AWS-praxis. Inkluderar en kontrollpanel med överblick och kontroll över konton.

• Amazon Textract. En OCR-tjänst (optical character recognition) byggd på maskininlärning, som låter kunderna skanna in allehanda dokument.

• AWS Outposts. En tjänst som tar AWS till ditt eget datacenter. Ger möjlighet att köra applikationer i egen miljö med exakt samma api:er, konsoler, egenskaper, hårdvara och verktyg som du använder på AWS.

• Amazon RDS on VMware. En administrerad tjänst som låter kunderna köra databaser i egen regi på VMware vSphere och med samma verktyg som för Amazon Relational Database Service (RDS).

• Quantum Ledger Database. En administrerad databas med en liggare som låter kunden spåra och verifiera en komplett historik av ändringar i applikationsdata. Den använder en sekventiell, oföränderlig, kryptografiskt säkrad journal som inte kan ändras eller raderas.

• AWS Managed Blockchain. En administrerad privat blockkedja som låter kunderna snabbt komma igång med utveckling av applikationer och nätverk för blockkedjor. Kunden kan välja mellan att bygga på Hyperledger Fabric eller Ethereum. Lär skala avsevärt bättre än de publika versionerna.

• Amazon Timestream. En tidsserie-databas för lagring av output från till exempel IoT-enheter. Databasen är extremt snabb till en bråkdel av kostnaden för en relationsdatabas, men är å andra sidan specialiserad och optimerad för data som ankommer i tidsordning och för sökfrågor som inkluderar tidsintervall.

• AWS Lake Formation. Administrerad tjänst för att sätta upp och administrera datasjöar (data lakes). Kunden kan peka ut datakällorna, låta tjänsten genomsöka dessa och dra in data i S3-lagring. Nyttjar maskininlärning för att ta bort dupliceringar och för att ändra dataformat för att accelerera processer för dataanalys.

• AWS Security Hub. En tjänst som låter kunden övervaka och administrera säkerhetsvarningar och kontrollera regelefterlevnad inom och över alla kundens AWS-konton.

Läs också:
Största skrällen på AWS megaevent: Storsatsning på tjänster för satellitdata
AWS är jagade av alla – här är 5 stora snackisar inför företagets megakonferens