Kubernetes beskrivs som en portabel och tänjbar plattform för att hantera applikationer och tjänster inom virtuella behållare. Plattformen medger både deklarativ konfiguration och automation av applikationerna; med andra ord kan man exekvera applikationer i virtuella "boxar” och beskriva konfigurationer och produktion i kod, till exempel i konfigurations-språket YAML.

Kubernetes utvecklades från början av Google för att effektivisera utvecklingen och produktionen av deras applikationer och tjänster, men Kubernetes släpptes som öppen källkod 2014 och är idag öppet för alla att använda, och användarskaran ökar kontinuerligt.

Elastx är en svensk molntjänst-leverantör som satsar på Kubernetes. Efter att de valt att bli en del av Cloud Native Computing Foundation (CNCF) och Linux Foundation blev nästa steg att bli certifierade under Kubernetes Certified Service Provider (KCSP).

– För oss själva är det ett kvitto på att vårt team har en bra kunskapsnivå samt att vår Kubernetes-tjänst fungerar som den ska göra. Certifieringen ger oss bra synlighet via CNCF och visar att det finns lokala alternativ som håller hög nivå, säger Joakim Öhman, vd på Elastx.

Hur skiljer sig er tjänst från till exempel AWS EKS?

– I grunden är ju båda certifierade Kubernetes-tjänster som ska fungera på samma sätt men skillnaderna är främst att vi är ett svensk bolag och all drift och support hanteras av svensk personal och vi erbjuder en full stack support där vi kan hjälpa till ända upp till applikationsnivån. Vår plattform är byggd för applikationer med stora resursbehov och där är vi mer kostnadseffektiva, säger Joakim Öhman.

Hur är det tänkt att man som utvecklare ska använda Kubernetes, när kommer det till sin rätt?

– Idag kan man köra de flesta arbetslaster i Kubernetes men det är byggt från början för mikrotjänster och ger störst fördelar om man har ett högt utvecklingstempo och vill bygga en applikation som ska kunna hantera varierande last och har höga krav på tillgänglighet.

När är det inte bra att använda Kubernetes?

– Den sämsta förutsättningen är nog om man har en traditionell Windows applikation som är statisk i resursutnyttjande och sällan ändras.

Läs också:
Efter devops – dags att lära sig gitops
Gitlab förenklar serverlös utrullning