Enligt analysföretaget Net Applications ökade Windows 10 sin marknadsandel med 1,1 procentenheter i december och är nu installerat på 39,2 procent av världens alla persondatorer. Räknar man bort Mac, Linux och Chromebooks (14 procent av beståndet) och koncentrerar sig på Windows-pc, så är tians andel 45,5 procent.

Samtidigt tappade Windows 7 två procentenheter i december. Det är fyra gånger så mycket som i november och det största tappet på mer än ett år. Windows 7 fanns i december på 36,9 procent av alla persondatorer och 42,8 procent av Windows-datorerna.

Nu är det bara ett drygt år kvar tills supporten upphör för Windows 7, den 14 januari 2020. Det ser ut som att systemet då fortfarande kan rulla på mer än var tredje Windows-pc. Ungefär likadant var det för Windows XP, som fanns på 29 procent av Windows-klienterna när supporten drogs in.

Microsoft kommer att fortsätta skriva säkerhetspatchar till Windows 7 även efter januari 2020. Men de patcharna är inte gratis, och kan inte köpas av vem som helst. De gäller enbart volymlicenser av Windows 7 Professional och Enterprise. Programmet heter Extended Security Updates, eller ESU. Vad det kommer att kosta är inte känt, men det kommer att säljas som ettåriga abonnemang, och som längst i tre år, alltså till början av 2023.

Läs mer: Windows 7 på väg mot döden – här är datumen att hålla koll på