Forskarlaget under ledning av Kourosh Kalantar-Zadeh på RMIT University och Peter Gibson på Monash University har utvecklat ett elektroniskt piller vars sensorer mäter gasnivåerna i det mänskliga tarmsystemet. Under resans gång, från munnen till slutdestinationen, skickar pillret mätdata i realtid till en mobilapp, skriver Ars Technica.

Forskarna hoppas kunna använda kapselns mätdata för att skingra molnen kring hur gasutvecklingen sker i det mänskliga tarmsystemet och mysterierna kring de mikrober som dväljs däri. Detta kan till exempel ge svar på vilken typ av kost som ger upphov till olika gasbildningar, eller vilken kost som är bättre eller sämre för tarmsystemet.

Pillret eller kapseln mäter 26 millimeter på längden och 9,8 millimeter i diameter, som ett rejält vitaminpiller, men lär vara enkel att svälja tack vare ett glatt hölje. Pillret har tidigare testats på, eller snarare i, grisar. Pillret innehåller sensorer som mäter gaser som koldioxid, vätgas och syrgas, liksom ett membran som tillåter snabbt diffusion av tarmgaser. Utöver detta har pillret förstås ett trådlöst kommunikationssystem och ett litet batteri.

e-piller
Foto: RMIT University

Forskarna har kört flera testar med pillret i olika försökspersoner och testat olika dieter med varierande fiberinnehåll. I genomsnitt tar resan genom kroppen 20 timmar, varav 4,5 timmar spenderas i magen, 2,5 timmar i tunntarmen och 13 timmar i slutstationen. Det visar sig till exempel att halterna av koldioxid och vätgas toppar i slutet av resan, samtidigt som halten syrgas är som lägst.

Mängden fibrer i kosten spelar stor roll för resans gång. Hög fiberhalt sätter fart på pillret medan låg fiberhalt stoppar upp. Inte helt oväntat ger hög fiberhalt mer gaser.

Forskarnas rapport finns i sin helhet här.

Läs också:
Kaos och störningar ger stabilare system – så funkar Netflix-favoriten Chaos Engineering
Trögt för ny teknik i välfärden – ”Sverige borde ta sig i kragen”