En ny säkerhetsrapport från it-säkerhetsföretaget Proofpoint, med rubriken State of the Phish, kartlägger de senaste trenderna inom nätfiske eller phishing, en av de snabbast växande metoderna för internetbedrägerier. Rapporten bygger på en enkätundersökning bland fler än 15 000 yrkesverksamma inom IT-säkerhet världen över, samt 7 000 konsumenter från sju länder. Denna rapport är den femte i ordningen från företaget, vilket ger möjligheter att följa trender.

Trenden de senaste åren, enligt rapporten, är att allt fler personer utsätts för nätfiske-försök trots att skydden samtidigt blir allt mer avancerade; i årets rapport uppger 83 procent av de yrkesverksamma inom it-säkerhet att de utsatts, jämfört med 76 procent i 2018 års rapport. Mest växer så kallad spear-phishing, det vill säga riktade personliga attacker som 64 procent uppgav sig ha utsatts för, jämfört med 53 procent 2018. Tio procent av respondenterna hade under året drabbats av riktade attacker fler än 100 gånger på ett år.

Rapporten visar även att yngre personer har lägre kännedom om den här typen av angrepp än äldre, där exempelvis endast 40 procent av respondenterna i åldrarna 19-37 år känner till begreppet ”ransomware” – skadlig programvara som tar datorn som gisslan – jämfört med 52 procent i åldersgruppen 54 år och uppåt.

Ett trendbrott inom säkerhetsområdet är att huvudmålet för första gången sedan rapporten började göras inte längre är att installera skräp- eller spionprogram på enheten utan att försöka komma över lösenord eller andra känsliga uppgifter. Enligt Proofpoint är de mest framgångsrika typerna av meddelanden inom nätfiske sådana som rör fusk med vägtullar, uppmaningar att betala förfallna fakturor och meddelanden om kvarglömda ägodelar.

Läs också:
Se upp: Nätfiskeattack vill att du skickar om e-post i Office 365
AWS expert om Cloud Act: ”Tekniken för att skydda känsliga data finns”