Airbus, den pan-europeiska flygplanstillverkaren med säte i franska Toulouse, skriver i ett pressmeddelande att de råkat ut för ett dataintrång med stulna personuppgifter som följd. I skrivande stund är detaljerna knapphändiga, men det framgår av pressmeddelandet att intrånget skedde i Airbus "kommersiella flygplansverksamhets” informationssystem, men att intrånget inte drabbat Airbus operativa verksamhet.

Airbus skriver att "denna incident utreds noggrant av Airbus experter som har vidtagit omedelbara ochblämpliga åtgärder för att stärka existerande säkerhetsåtgärder och motverka incidentens potentiella verkan, såväl som att utreda incidentens källa. Samtidigt pågår utredningar för att förstå om några specifika data varit måltavla för incidenten, men vi vet att vissa personuppgifter har blivit utsatta för åtkomst. Detta gäller till största del detaljer om kontakt- och it-uppgifter för anställda vid Airbus i Europa".

Airbus fortsätter att skriva i pressmeddelandet att de är i kontakt med relevanta regulatoriska myndigheter gällande GDPR, och att de anställda informerats om att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Läs också:
Boeing: Nu är flygande taxi snart verklighet
Utredning: så gick det till när Equifax läckte 148 miljoner kunders data