Dns-problemet, som TechWorld skrev om i går, yttrar sig på så sätt att Microsofts uppdateringstjänst Windows Update inte går att nå; användaren får ett felmeddelande om att kolla sin internetuppkoppling. Om användaren då ändrar inställningarna för dns till att peka på någon av de stora dns-leverantörernas ip-adresser, som Googles 8.8.8.8 och Cloudflares 1.1.1.1, kommer det att fungera. I vart fall för de flesta.

Microsoft skriver nu i en uppdatering i saken att det rörde sig om ett fel i dns, rättare sagt en till Microsoft extern dns-tjänst som tryckt ut en felaktig dns-post. Denna felaktiga post har därefter propagerat ut över stora delar av världen och "fastnat” i många dns-tjänsters buffertar, vilket orsakar en fördröjning innan den korrekta posten (som nu är ute) skriver över den gamla. Felet korrigerades den 29 januari, men kan som sagt dröja sig kvar hos olika internetoperatörers dns-buffertar.

Utöver detta har även alla operativsystem en lokal dns-buffert, för att slippa göra uppslag över internet varje gång användaren besöker en domän. Det kan hända att denna lokala buffert behöver uppdateras om den håller den felaktiga posten. Detta gör du enklast i kommandotolken med kommandot "ipconfig /flushdns". Om detta inte fungerar beror det på att din internetoperatör inte fått den uppdaterade posten. Byt då till någon av de stora dns-leverantörernas ip-adress för dns-server och kör kommandot igen.

Läs också:
I dag uppgraderas dns-systemet för att stoppa ddos-attacker – ”alla behöver vara på alerten”
8.8.8.8 – Nu börjar Google med DNS över TLS