5g är på g om man ska tro mobil­bransch­organisationen GSMA. År 2025 kommer 5g att bära 15 procent av världens alla mobila uppkopplingar, efter att lanseringar av både nätverk och mobila enheter tar fart i år. GSMA räknar med att nätverk i 16 länder kommer att följa på de första lanseringarna som skedde i Sydkorea och USA förra året, och mobiloperatörerna världen över investerar just nu omkring 160 miljarder dollar i at bygga ut och uppgradera sina nätverk.

– 5g utgör en stor del av världens utveckling mot en era av intelligenta uppkopplingar, som tillsammans med utvecklingen inom iot, big data och artificiell intelligens, står redo att driva på den ekonomiska tillväxten under kommande år, säger GSMAs generalsekreterare Mats Granryd.

– Medan 5g kommer att transformera företagen och förse dem med en rad nya tjänster, kommer mobiltekniken att överbrygga ojämlikheten i tillgång till mobil uppkoppling. Vi kommer att koppla upp mer än en miljard människor till det mobila internet de kommande åren, vilket kommer att sporra nya mobilbaserade verktyg och lösningar inom områden som jordbruk, utbildning och sjukvård, vilket kommer att göra livet bättre för människor världen över.

GSMAs nya rapport visar även att:

  • Antalet 5g-uppkopplingar kommer att nå 1,4 miljarder år 2025, alltså 15 procent av det totala antalet mobila uppkopplingar. Av dessa kommer 5g att stå för 30 procent av uppkopplingarna i Kina och Europa, och cirka hälften i USA.
  • Parallellt med 5g-tillväxten kommer även 4g att fortsätta expandera över samma period, och stå för 60 procent av alla mobila uppkopplingar. Detta är en ökning från 48 procent förra året.
  • Antalet uppkopplade saker (iot) kommer att tredubblas till år 2025, vilket innebär 25 miljarder uppkopplade enheter. Omsättningen för iot kommer att öka till 1 100 miljarder dollar, vilket är en fyrdubbling under samma period.
  • En miljard nya unika mobilabonnemang har tillkommit sedan 2013 och landar på 5,1 miljarder abonnenter totalt, eller två tredjedelar av världens befolkning.
  • Ungefär 700 miljoner nya abonnenter beräknas att tillkomma under de kommande sju åren, varav en fjärdedel beräknas komma från Indien.
  • Ytterligare 1,4 miljarder människor kommer att börja använda mobilt internet under de kommande sju åren, vilket kommer att ge totalt fem miljarder användare av mobilt internet år 2025, eller över 60 procent av jordens befolkning.

Enligt GSMAs rapport stod mobiltekniken och tillhörande tjänster för 4,6 procent av världens BNP förra året, eller sammanlagt 3 900 miljarder dollar. Detta bidrag till världsekonomin väntas enligt GSMA öka till 4 800 miljarder dollar år 2023. Det mobila ekosystemet beräknas bidra till 32 miljoner jobb, och generera 500 miljarder dollar i globala skatteintäkter. GSMAs rapport kan laddas ned här.

Läs också:
Huaweifrågan allt mer akut – mobilindustrin kallar till krismöte
Inte bara Sverige har 5g-ångest - hela Europa riskerar hamna efter