Säkerhets- och analysföretaget 4IQ skriver i en färsk rapport att antalet dataläckor som involverar inloggningsuppgifter och andra personuppgifter ökade med 424 procent under 2018 jämfört med 2017. Antalet bekräftade läckor uppgick till 12 449 stycken, och nästan hälften av dem rör företag och organisationer i USA och Kina, skriver Bleeping Computer.

Samtidigt minskar antalet läckta uppgifter per incident till knappt 217 000 personuppgifter, vilket är en radikal minskning från 2017 då det genomsnittliga antalet personuppgifter per incident översteg en miljon. En viktig anledning till denna utveckling är enligt 4IQ att cyberkriminella skiftat fokus från stora företag som ofta är svårare att attackera, till mindre företag och organisationer.

Under 2018 ökade även antalet personuppgifter i omlopp på svarta marknaden, där 4IQ såg 14,9 miljarder personuppgifter till försäljning eller som bytte ägare, varav 3,6 miljarder ansågs nya och autentiska. Detta är en ökning med 71 procent.

Den sektor som såg den största ökningen av incidenter var offentlig förvaltning som styrande organ och myndigheter; detta troligen som ett resultat av det amerikanska mellanårsvalet och på grund av ökade spänningar inom världspolitiken. För första gången såg 4IQ att datamäklare på svarta marknaden inkluderade medborgardata som röstlängder i sina portfolios.

– 2018 var året då läckor av personuppgifter från Google, Facebook och Marriot skapade rubriker. Då nya incidenter händer nästan varje dag har vi börjat se en trötthet inför nya incidenter; det är som att denna typ av incidenter är det ”nya normala”, skriver 4IQ i sin rapport.

Läs också:
Elbolag exponerade kunduppgifter på nätet – personnummer och inspelade samtal
Fyra anmälningar till Datainspektionen efter 1177-läckan