Trots att det byggs nya datahallar för brinnande livet så finns risken att de kommer att svämma över. Nästa år väntas vi ha ofattbara 44 tusen miljarder gigabyte data sparade – och frågan är hur vi ska klara den galopperande ökningstakten.

En metod som forskarna tittat på de senaste åren är att ersätta datacentren med DNA.

Och nu har Microsoft tillsammans med forskare på University of Washington tagit ett kliv framåt på den vägen, rapporterar Engadget. De har nämligen lyckats automatisera processen från att översätta den digitala informationen till DNA och sedan tillbaka.

I ett första försök har deras prototyp, som kostat 10 000 dollar, lyckats omvandla ”HELLO” till DNA. Först kodades ettorna och nollorna till DNA-sekvenser. DNA:et syntetiserades och lagrades som en vätska. Sedan lästes den lagrade DNA:n av och kodades tillbaka till bits igen. Det tog 21 timmar att översätta meddelandet på 5 byte – HELLO – till DNA och sedan tillbaka igen. Men forskarna ser redan att det går att minska den tiden med 10-12 timmar och dessutom minska kostnaden med flera tusen dollar.

För att kunna göra DNA-sekvenseringen behövde bara 4 mikrogram HELLO sparas i nukleotid form. Det innebär, enligt forskarna, att all information som ryms i ett normalstort datacenter skulle rymmas i ett par normalstora tärningar.

När den här tekniken utvecklats så räknar man också med att data kan lagras mycket längre än i dag – Microsoft pekar på att DNA har överlevt i tiotusentals år och fortfarande finns kvar i mammutarnas betar och i de tidiga människor man funnit.

Microsoft har tidigare sagt att målet är ett fungerande DNA-baserat lagringssystem i ett datacenter i slutet av detta decennium. Det avgörande för att få det kommersiellt är att få ner kostnaderna för processen.

Läs också: Tusentals miljarder gigabyte data kan lagras i DNA - men det kostar skjortan