Den nya bluetooth-kretsen som utvecklats vid universitetet i Michigan är runt en kvadratmillimeter liten och drar endast 0,6 milliwatt effekt under sändning. Kretsen är byggd för Bluetooth Low Energy, BLE, och kan sända i elva år med energin från ett 5,8 millimeter stort knappbatteri, skriver IEEE Spectrum.

Forskarna, under ledning av professor David Wentzloff, var tvungna att lösa i huvudsak två problem för att få fram en så liten men ändå fullt fungerande ble-krets. För det första energikonsumtionen och för det andra storleken på antennen. "Antenner lyder under fysikens lagar, och det är inget man kommer runt” säger Wentzloff.

En vanlig sändarkrets kräver en inställbar frekvensoscillator för att skapa frekvensen, en förstärkare för att öka amplituden på signalen och en antenn för att sända ut signalen. Det forskarna i Michigan gjorde var att kombinera oscillatorn och antennen så att förstärkaren inte behövs. De kallar sin skapelse en kraftoscillator (power oscillator).

Den nya sändaren testades genom att skicka ett ble-standardmässigt annonseringspaket - ett antal bitar som talar om för mottagande enheter att att sändaren finns i närheten. Annonseringspaketet har även plats för 31 bytes med nyttolast, vilket enligt forskarna är perfekt för att sända sensor-data. Signalen är tillräckligt stark för att kunna tas emot av till exempel en mobiltelefon på tillräckligt kort avstånd.

Läs också:
Googles nästa satsning på hälsoområdet: smarta skor
Raspberry Pi – se upp! Här är 6 utmanare till den populära minidatorn