När blockkedjan Ethereum, med tillhörande kryptovalutan ether, debuterade 2015 var den en revolution tack vare att det var den första blockkedjan som hade stöd för utveckling av applikationer med automatiska transaktioner, så kallade smarta kontrakt. Detta triggade en snabb utveckling av nya så kallade distribuerade applikationer som använder blockkedjan som ”operativsystem”.

Snart fyra år senare är situationen en helt annan. Ethereum känns inte längre lika modern. Många av de förbättringar som marknadsförts av utvecklingsgruppen bakom Ethereum har istället plockats upp av andra aktörer, varav de främsta sett till marknadsandelar för distribuerade applikationer är blockkedjorna Eos, Tron och Stellar, skriver Bloomberg.

Ethereum lider av tre problem: tiden att få en transaktion bekräftad, transaktionshastigheten på kedjan och att konsensusalgoritmen bygger på den numer primitiva proof-of-work-tekniken – samma som bitcoin – och konsumerar enorma mängder energi jämfört med den modernare konsensusalgoritmen proof-of-stake.

Utvecklare av nya distribuerade applikationer ser sig nu i allt högre utsträckning om efter blockkedjor som framförallt kan leverera på höga transaktionshastigheter och kortare bekräftelsetider. Detta har även lett till att många startups inom distribuerade applikationer gör sina ICO:er (initial coin offerings) med valutor på kedjorna Eos och Stellar.

Utvecklingen har gått snabbt bara det senaste året då Ethereum hade en naturlig marknadsandel på 100 procent eftersom det helt enkelt inte fanns andra realistiska alternativ, men sedan sex till nio månader tillbaka finns två tre nya spelare på marknaden. Detta har snabbt resulterat i att marknadsandelen för Ethereum sjunkit till 28 procent sett till antalet användare av de distribuerade applikationerna.

Eos, den blockkedja som idag räknar flest antal användare av distribuerade applikationer, har under samma tid kapat åt sig en marknadsandel på 48 procent och Tron har tagit 24 procent. Av de nya distribuerade applikationer som startade på blockkedjor under januari valde 40 procent att utveckla applikationen för Ethereum, medan Eos och Tron attraherade 30 procent av nya applikationer vardera.

– Anledningen till att de nyare blockkedjorna fått så hög marknadsandel är att de erbjuder avsevärt bättre prestanda, högre transaktionshastigheter. Volymen av transaktioner som de kan hantera är betydligt större, vilket betyder att användarna av din distribuerade applikationer får en bättre användarupplevelse, säger Patrick Barile, operativ chef på Dappradar, som tagit fram statistiken.

Ethereums genomsnittstid för en transaktionsbekräftelse ligger runt 13 sekunder, men har spikat betydligt högre; nyare nätverk ligger på tider under en sekund, vilket till och med är acceptabelt för många spel. Ett annat problem för Ethereum är att kostnaderna per transaktion är relativt höga.

Användare av distribuerade applikationer på Ethereum måste betala så kallad Gas för att få transaktionerna genomförda. Detta beror på att nätverkets noder upprätthålls av frivilliga som måste kompenseras för energikostnaden i proof-of-work-systemet. Eftersom de nyare kedjorna använder en annan konsensusteknik blir inte kostnaderna för användarna lika höga.

Vitalik Buterin, som grundade Ethereum, säger i ett uttalande att det faktum att Ethereum tappar andelar är helt naturligt och oundvikligt eftersom Ethereum helt enkelt var först på banan och attraherade alla som ville utveckla distribuerade applikationer på en blockkedja av generella smarta kontrakt.

Ethereum kan komma att ställas inför ännu större utmaningar. Om några månader förväntas Binance, världen största handelsplats för kryptovalutor, lansera sin egen blockkedja Binance Chain. Enligt Binance vd Zhao Changpeng har de redan skrivit kontrakt med tio distribuerade applikationer som idag kör på Ethereum men planerar att gå över till Binance Chain.

Att helt räkna ut Ethereum vore förhastat. Det finns ingen annan blockkedja med en så stor utvecklingsgrupp och andra tillskyndare som Ethereum, och blockkedjan attraherar fortfarande majoriteten av alla ICO:er, inte minst för att det är en etablerad kanal för finansiering av nya projekt. De förslag som ligger på bordet för att snabba upp och på andra sätt modernisera Ethereum lär också förverkligas i sinom tid även om vissa förseningar dragit ned på takten.

I planen ligger bland annat att Ethereum ska överge den energikrävande tekniken proof-of-work och gå över till den modernare proof-of-stake. Exakt när det kommer att ske är det dock ingen som har ett bra svar på i dagsläget, men vi kommer att få se löpande förbättringar kommande månader.

Läs också:
Visa och IBM samarbetar om blockkedjebaserat betalsystem
Alla pratar om blockchain – men finns det något bakom hajpen?