Trots att den senaste versionen av Windows 10, den som brukar betecknas med 1809 eftersom den presenterades i september 2018, varit ute i sex månader, håller en bred majoritet av Windows 10-användarna kvar vid den äldre versionen med beteckningen 1803, skriver Bleeping Computer.

Undersökningen har genomförts av företaget Adduplex, som genom att deras ramverk för applikationsinterna annonser finns inkluderat i över 5000 appar på Microsoft Store, kan generera en hygglig bild över vilken version av operativsystemet användarna kör. Adduplex har därmed kunnat undersöka 100 000 installationer av Windows 10.

Undersökningen visar att 63 procent av Windows 10-användarna håller kvar vid version 1803, hellre än att uppdatera operativsystemet till den senaste 1809-versionen, vilket trots allt 29 procent gjort. Men det är intressant att jämföra detta med att endast 3 procent håller kvar vid versionen innan dessa, nämligen 1709.

Undersökningen visar också att 1 procent uppdaterat till 1903, alltså den kommande versionen som beräknas släppas i slutet av maj. 1903 finns trots allt endast tillgänglig för dem som är med i Windows Insider-gruppen.

Exakt varför relativt få uppdaterat Windows 10 till version 1809 förtäljer inte historien, men det ligger nära till hands att tro att de många problem som drabbat dem som uppdaterat till 1809 är en starkt bidragande orsak. En annan kan vara att företag och organisationer tillämpar längre test- och uppdateringscykler.

Läs också:
Ta ut usb-stickan – annars uppdateras inte Windows
Microsoft skippar tvingande lösenordsbyten