Control Flow Guard är en säkerhetsfunktion som skyddar processer från olika typer av minnesattacker som till exempel överskrivning av minnesbuffertar, så kallade buffer overflows. I Windows 10 är funktionen är påslagen i grundinställningarna, men kan slås av under inställningarna för säkerhetsfunktioner, skriver Bleeping Computer.

Prestandaproblemen som Control Flow Guard kan orsaka drabbar framför allt stora programfiler som drar igång många processer, exempelvis webbläsare som Chrome. Felet upptäcktes av Yngve Pettersen som är en av utvecklarna bakom webbläsaren Vivaldi. Pettersen upptäckte att jämfört med Windows 7 tog vissa testkörningar på Windows 10 tre gånger så lång tid, eller till och med mer.

Pettersen kunde inte lösa problemet men postade en rapport på webbläsaren Chromes tjänst för buggrapportering. Den plockades därefter upp av Chrome-utvecklaren Bruce Dawson som kom fram till att det är just Control Flow Guard som orsakar prestandaförlusterna i Windows 10.

Microsoft har presenterat en fix som kommer att rullas ut under kommande veckor. I praktiken, för vanliga användare, bör buggen inte orsaka märkbara prestandaproblem, och Control Flow Guard är en viktig del av skyddet för Windows 10 och bör inte stängas av.

Läs också:
63 procent Windows 10-användare ratade höstens uppdatering 1809
Microsoft skippar tvingande lösenordsbyten