På 1970-talet lämnade AMF hålkorten för stordatorn – och nu tas nästa steg.

– Det är ovanligt att ett företag i vår storlek, speciellt inom finanssektorn, avvecklar sin stordatorplattform. Det är en epok som går i graven, säger Lena Ringström, it-chef på AMF.

– Vi arbetar också sedan länge med att systematiskt avveckla gammal teknik.

Redan för två år sedan tog AMF ett jättekliv på väg bort från stordatormiljön när fem miljoner försäkringar för privatanställda arbetare lyftes över från stordatorsystemet in i en modern, standardiserad, it-plattform.

Då var målet att lämna stordatorn 2021 men den tidsplanen har man nu spurtat förbi. I januari 2018 påbörjades nämligen ett projekt med uppdraget att genomföra en så kallad rehosting av systemen i stordatorn. AMF:s gamla försäkringssystem, med kvarvarande försäkringar, flyttades över till Micro Focus Enterprise Server i Windowsmiljö.

TechWorld Summit 4 juni 2019, nätverka med 300 IT-proffs och få samtidigt en heltäckande överblick av den senaste tekniken.

Arbetet inför flytten av 16 miljarder datarader har pågått i över ett år och andra helgen i mars flyttades de sista åtta miljarder raderna över – den första hälften hade flyttats några veckor tidigare.

Först lades historiska data över och i andra omgången aktiva data.

– Cobol-logiken är kvar men nu har vi färre stora plattformar och gemensamma verktyg. Det blir mer effektivt när alla är i samma miljö och enklare att utveckla framåt. Rehosting visar på ett nytt sätt att tänka för att minska komplexiteten, säger Lena Ringström.

Omfattande tester

Och även om stordatorsystemet flyttats över som det är så betyder inte det att det inte krävts stora tekniska förberedelser konstaterar hon.

– Det har inneburit stora förändringar av all underliggande teknik. Vi har gjort omfattande tester av prestanda och all funktionalitet. Databashanterarna DB2 respektive SQL server uppför sig i vissa fall olika. De olika plattformarna har också olika teckenrepresentation där allra längst ner i botten. Så det har varit ett väldigt stort arbete för oss på it-avdelningen och stort fokus på tester.

En fråga som man oroade sig särskilt för var att om värdena från de försäkringsgrundande beräkningarna skulle förbli exakt lika på sista decimalen i den nya Windowsmiljön. Därför hade AMF ett extra fokus på just det.

– Det var några gånger det blev olika värden i de olika referens- och testmiljöerna – då blev vi jätteoroliga men vi hittade alltid felorsaken. Om det exempelvis råkat bli olika kördatum så blir det ju olika värden, säger Lena Ringström.

Det har också funnits risker förknippade med att få den underliggande tekniken att fungera – exempelvis integrationer till andra, externa system – eftersom de olika systemen körs väldigt olika. Så arbetet har inneburit en kompetensutveckling på it-avdelningen där de flesta har varit involverade.

En fördel med att systemet lyftes över intakt är att användarna påverkades minimalt av flytten. Efter att den avslutande flytten gjordes under helgen kunde verksamheten fortsätta jobba som vanligt på måndagen förutom att det krävdes några nya behörigheter var allt.

Renodlad it-miljö

Så vad är då vinsterna? Ja, bara att komma bort från stordatorn ger drygt 10 miljoner kronor i besparing om året i form av minskade driftkostnader. Och dessutom finns stora fördelar med att it-miljön nu renodlats.

– Nu använder Cobolutvecklarna till stor del samma verktyg som de andra. Testmiljöer och testdatahantering blir också väldigt mycket enklare. Och så småningom också allt som är runtomkring som kontinuitetslösningar, backuphantering – nu är allt i samma miljö.

En annan fördel är att AMF nu ska bli mer snabbrörligt.

– Digitaliseringen ställer krav på snabba leveranser och vi har mycket vi vill göra framåt – exempelvis ska vi fortsätta att implementera moderna verktyg i vår kundservice och vår kundadministration. Vi har spännande förändringar framför oss.

På sikt är planen att även Cobolsystemen som nu flyttats över till Windows ska fasas ut även om det inte är det som ligger högst på listan nu när kostnaden för själva stordatorn kunnat skäras bort.

– Vi har en planerad aktivitet att migrera huvuddelen av våra försäkringar från vårt äldre Cobolsystem till vårt nyare försäkringssystem, säger Lena Ringström.

Men trots det kan en liten del ligga kvar i de rehostade systemen tills de åtagandena löper ut – när försäkringstagarna helt enkelt gått ur tiden.

– Det finns ett bestånd som med dagens regler är svårt att migrera där man måste gå ut till varje individ och fråga och där är kostnaden större än besparingarna. Svårigheten är att våra pensionslöften gäller så långt fram i tiden – även för efterlevande.

Läs också: 
48 år fick räcka – nu går polisens stordator i pension
7 tips för att modernisera gamla system