Att molnet står i centrum när Red Hat släpper den sista versionen av sitt klassiska operativsystem Red Hat Enterprise Linux, RHEL, förvånar väl få. Red Hat har konsekvent utökat systemet med funktionalitet som anpassats till kundernas behov av molnlösningar, med speciellt fokus på hybridmoln.

Den första versionen av RHEL kom redan 2003 efter det, får man säga, ganska modiga beslutet att ta steget från en Linuxdistribution i mängden, om än en av de största, till att satsa på företagen och deras marknad för storskaliga serverlösningar och så småningom virtualisering, molnet och hela den resan.

RHEL 8 innebär den sista milstolpen innan Red Hat går upp i IBM och upphör att agera som fristående företag. Det var i slutet på oktober förra året som IBM köpte upp Red Hat för 310 miljarder kronor.

Nu vore det nog orättvist att utmåla RHEL som ”bara” ett operativsystem, det innehåller idag en bred uppsättning systemkomponenter som ligger till grunden för applikationer som AI, IoT och systemutveckling och naturligtvis molnsystem. RHEL 8 kommer som väntat med en lunta nya eller utökade funktioner och systemkomponenter. Red Hat säger i sin presentation att det ”är ett operativsystem som designats om för tidens hybridmoln och byggt för att stödja de arbetsbelastningar och driftmiljöer som sträcker sig från storföretagens datacenter till multipla publika moln”.

Red Hat är i sina officiella kanaler noga med att bocka av de hetaste teknikerna som containers, alltså virtuella applikationsbehållare, hybridmoln, devops och AI.

Jonas Jonsson, Nordenchef för avdelningen Technology & Solutions vill gärna fokusera på kanske just operativsystemet och framför allt att systemet måste förenkla och snabba upp systemadministrativa processer och arbetsflöden.

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson.

– Hela branschen är på väg från traditionell it till lösningar där utkomsten av it är i fokus. Det viktiga för företagen är vad it ger dem, vad utfallet av it-funktionen blir i slutändan, och där är enkelhet och snabbhet helt centralt. Jag vill kalla det Snabbare till Hello World!. Om man ska titta på var tyngdpunkten i RHEL 8 ligger så är det att göra det enklare att förse företagen med den utkomst av it de vill ha och behöver. Det som är lite temat i RHEL 8 är att det ska vara enkelt och säkert, säger Jonas Jonsson.

Han vill gärna lyfta fram det nya, exempelvis SaaS-tjänsten Insights som byggs in närmare operativsystemet. Insights är ungefär som det låter, ett system för övervakning och kontroll av systemets alla delar. En ny funktion är att systemadministratörer kan använda så kallade playbooks för att snabbare komma igång med Insights och få en bättre överblick över vad som händer i systemet och kunna agera snabbare vid olika incidenter.

En helt ny funktion i RHEL 8 är det grafiska systemadministrationsverktyget Cockpit. Cockpit är helt enkelt ett webbaserat gui. Cockpit kan hantera både RHEL- och RHEL Atomic Host-servrar. Tanken är förstås, i linje med temat för RHEL 8, att förenkla och snabba upp. Cockpit ska kunna hantera de olika serverfunktionerna i RHEL med samma enkelhet som systemadministratörer av andra operativsystem måhända är vana vid.

Enligt Jonas Jonsson ska Cockpit se till att sänka tröskeln och se till att även de som inte är vana vid administration via ett cli att snabbt komma igång. Om Cockpit verkligen är heltäckande vågar Jonas Jonsson inte ta gift på, men poängterar att Red Hats ambition är att bredda Cockpit genom kontinuerligt utveckling av systemet..

Inplace är en annan funktion som är ny. Alla som bävar för uppgraderingar av RHEL-servrar kommer måhända att få en ny vän i Inplace. Alla systemadministratörer och andra som någonsin jobbat med pakethanterare som apt kommer att känna igen sig. Skillnaden är att Inplace fungerar som en ”pakethanterare” för hela operativsystemet.

Att uppgradera en Llinuxservermiljö är inte alltid snutet ur näven, det är en ganska komplex process som tar mycket tid och därmed kostar pengar.

– Att uppdatera ett linuxsystem ska inte vara svårare än att uppdatera sin Mac, säger Jonas Jonsson. Inplace tar först en så kallad snapshot av den server som ska uppgraderas, sedan körs verktygen Leapp för att kontrollera systemets beroenden, och lösa dessa, sedan rullar uppgraderingen igång. Om uppgraderingen mellan RHEL 7 och 8 inte fungerade som tänkt ska det vara enkelt att gå tillbaka till den snapshot som togs innan uppgraderingen, upp rulla tillbaka på RHEL 7.

Nära relaterad till Inplace är den nya så kallade boot managern Boom. Jonas Jonsson pekar på enkelheten i Windows att kunna gå tillbaka till tidigare sparade snapshots av systemet. I Boom kan systemadministratören välja tidigare tidigare snapshots, peka ut en av dem och rulla tillbaka systemet.

Ytterligare en nyhet i RHEL 8 är Composer, ett verktyg för att bygga avbildningar för att till exempel rulla ut installationer av operativsystem, en modern variant av ”bootbara usb-stickor” som Jonas Jonsson uttrycker saken. Composer skapar inte bara exempelvis iso-filer, utan kan skapa bootbara avbildningar i olika format som olika tekniska plattformar som VMware och Azure. Den som tycker att Composer låter som Open Shift är inte helt fel ute.

På säkerhetssidan pekar Jonas Jonsson på Session Recording en funktion för att spela in ssh-sessioner, den väg många intrång kommer. Session Recording kan dock mer än att bara spela in trafik, ungefär som Wireshark, verktyget kan även användas för revisioner och spåra tidigare händelser. Man kan även skapa visuella guidelines och kunna visa andra personer tidigare händelser på ett enkelt sätt.

Samtidigt förblir molnet ett viktigt tema även i RHEL 8. Jonas Jonsson pekar på Open Hybrid och framhåller att det ska vara lika enkelt att hantera lokala system som molnsystem.

– Det ska inte märkas någon skillnad mellan lokala system och molnlösningar. Det ska vara samma vy och samma upplevelse. Temat i RHEL 8 är att göra systemadministration enklare, snabbare, men också säkert och stabilt, säger Jonas Jonsson.

– Molntransformation är verkligen inget som är över; många företag sitter kvar i äldre system, även många Red Hat-system, och det begränsar deras möjligheter att utvecklas och börja använda modernare system. Det är oerhört kostsamt att byta system och gå till nyare versioner, RHEL 8 är tänkt att hjälpa till i klivet till modernare verktyg. Det ska kosta mindre, gå snabbare och det kan man ta hem vinster på. Vi vill på allvar minska arbetsinsatsen, göra saker enklare men fortfarande säkert och stabilt.

Läs också:
IBM köper Red Hat för 310 miljarder – "en game-changer"
Hatten av! Därför byter Linuxföretaget logotyp