Från integrationer med Docker och Git, till Markdown och XML och stöd för samarbeten - med hjälp av tillägg, plugins, kan du få ut mycket mer av VSC.

VSC är mycket mer än bara en textredigerare. Det är ett helt IDE, Integrated Development Environment, ett organiseringsverktyg för utvecklingsprojekt, ett arbetsverktyg för datahantering, och mycket annat. Men genom den stora floran av tillägg kan du skräddarsy systemet så att det passar dina projekt och arbetsuppgifter.

Eftersom VSC stödjer i stort sett vilket programmeringsspråk som helst, är några av de mest värdefulla tilläggen de tillägg som inte är språkspecifika, tillägg som hanterar förvaringsplatser för kod (repositories), dokumentationsformat, dataformat och liknande som lyfter den generalla användarupplevelsen av VSC oavsett vilket språk du jobbar med.

Här presenterar vi tio bra tillägg som hjälper de flesta utvecklare med de flesta arbetsuppgifterna.

AsciiDoc
Om du skriver dokumentation för ett projekt är det sannolikt att du använder en speciell dokumentationssyntax. AsciiDoc för VSC, utvecklat av João Pinto, är ett tillägg som förser dig med många funktioner och finesser för dokumentation, bland annat stödjer det levande förhandsvisning, syntaxmarkering och stöd för symboler. Som grundinställning använder tillägget javascript-implementationen av AsciiDoc-motorn, men du kan ändra detta till ruby-versionen i inställningarna.

asciidoc
Tillägget AsciiDoc bjuder på åtskilliga funktioner och finesser för dokumentation.

Docker
Docker har gjort det enklare att skapa, hantera, publicera och underhålla mjukvara både i molnet och i lokala installationer. Microsofts docker-tillägg för VSC gör det lite enklare att hantera själva Docker sida vid sida med det docker-inriktade projekt du arbetar med. Du kan autogenerera dockerfiler för projekten, ladda upp avbildningar till containers, hantera containers under körning, koppla upp dig mot docker-register och ladda upp avbildningar direkt till Azure App Service.

GitLens
Större utvecklingsprojekt blir snabbt ohanterliga utan ett versionshanteringssystem, och Git är det system för versionshantering som de flesta använder. VSC kommer med inbyggt stöd för Git, men det är ganska begränsat. GitLens lägger till en massa funktionalitet för Git: listor med behållare, historik för den aktuella filen, historik för den aktuella kodraden, ett sökverktyg för commits, och ett verktyg för jämförelser av grenar, taggar och referenser.

gitlens

Bland de smartaste funktionerna är dock de som finns direkt i editorn, och som gör att du kan hovra över en rad kod och direkt kunna se vem som senast jobbade med koden och vilka ändringar som gjordes. Du kommer nog inte vilja gå tillbaka om du väl testat GitLens.

HTML Preview
De enklaste verktygen är ibland de bästa verktygen. HTML Preview är ett tillägg som bara gör en sak: det ger dig en webbläsarvy av din html-kod i ett förhandsvisningsfönster direkt i VSC. HTML Preview fungerar bäst med kodsnuttar snarare än med hela sidor med stilmallar, men den kommer att rendera dessa sidor så länge alla resurser finns tillgängliga via deras respektive url:er.

Microsoft Visual Studio Live Share
För stora distribuerade utvecklingsgrupper är fungerande samarbete kring koden inte länge en nyhet eller något som är bra att ha, det är en nödvändighet. Visual Studio Live Share kopplar ihop din instans av VSC med någon annans. Varje samarbetspartner kan se vad den andre gör i realtid. Det bästa är att Visual Studio Live Share inte bara är ett verktyg för skärmdelning; det delar även utdata från exekverande kod. Det stödjer även terminaler och lokala webbapplikationer, som även de kan delas med andra utvecklare i ditt projekt.

Markdown All In One
Om du skapar README-filer och enkel dokumentation är Markdown svårslaget. VSC har inbyggt stöd för Markdown, men Markdown All In One breddar funktionaliteten bland annat genom att tillföra stöd för infogade stilar som fet, kursiverad och understruken text, autogenererade innehållstabeller utifrån stilar i huvudet, infogade matematiska formler, stöd Markdown i github-stil, och mycket mer. Det bästa är att ändå ”Print Markdown to HTML” - ett smart sätt att skapa hyggligt ren html utan att behöva koda manuellt.

Project Manager
I VSC kan en katalog full av kod-filer behandlas som ett enskilt projekt, men att hoppa mellan project betyder att man måste hoppa mellan enskilda instanser av VSC. Dessutom är det inte alltid praktiskt att aggregera flera kataloger till ett och samma VSC-projekt, ibland vill man hålla katalogerna separerade.

visual studio

Tillägget Project Manager gör att du kan växla mellan projekt utan att du måste stänga och öppna, eller ens växla, mellan isntanser. Du bara öppnar en sidomeny med listan över projekt, klickar på ett projekt, och då kommer den aktuella instansen att växla till det projektet.

reStraucturedText
Även om reStructuredText i grund och botten bara är ren text med lite smink, så hjälper det att ha ett interaktivt verktyg för reStructuredText. Tillägget från LeXtudio bidrar med syntaxmarkering och kodsnuttar för reStructuredText-dokument, såväl som levande förhandsvisning och felsökning i koden, så kallad linting. Tänk på att reStructuredText kan behöva att du installerar andra python-paket för att du ska få tillgång till alla funktioner.

VSCodeVim
De som gillar Vim gör det för dess grundliga anpassningsbarhet och kraftfulla kommando-system. Tillägget VSCodeVim emulerar Vims tangentbordsanpassningar och beteende för typsättning med stor detaljrikedom. Kom ihåg att VSCodeVim inte stödjer Vimscript, vilket betyder att alla Vim-tillägg som skapats med Vimscript måste återskapas för hand.

XML Tools
Vare sig man älskar det eller avskyr överlever XML inte bara som dataformat, utan också för att det finns på så många ställen. Tillägget XML Tool gör att det blir lite mindre bökigt att jobba med XML. Du kan rensa upp eller minimera ful XML-formatering, utforska en separat trädvy av dokumentet, köra XPath-förfrågningar, köra felsökningar med XQuery, köra kod, och använda kodkomplettering direkt i redigeraren.

Läs också:
Microsoft vill vinna alla utvecklares hjärtan – här är nyheterna i Visual Studio 2019
Efter devops – dags att lära sig gitops