Efterfrågan på blockkedjeutvecklare är enorm. Teknikområdet kräver speciell kompetens och kunskap inom vissa specifika programmeringsspråk, och det råder huggsexa om de utvecklare som behärskar området, vilket Computer Sweden skrivit om tidigare.

Det som gör blockkedjeutveckling lite speciellt är dels att det fortfarande inte finns den uppsjö av ramverk och bibliotek som framför allt webbutvecklare är vana vid – det kommer allt mer, men dagens situation för blockkedjeutveckling är ungefär där webbutveckling stod i början av webbapplikationernas era, det vill säga en utvecklare måste ”göra själv” i relativt hög grad.

Den andra stora skillnaden är att blockkedjeutveckling till stor del handlar om att arbeta i turinginkompletta språk, eller bara med delmängder av turingkompletta språk. Det ligger i mångt och mycket i blockkedjans natur att inte vara turingkomplett, men det finns förstås undantag.

Det särklass hetaste språket inom blockkedjeutveckling är Ethereumkedjans utvecklingsspråk Solidity. Solidity är framtaget för att utveckla smarta kontrakt och applikationer som bygger på smarta kontrakt, och vars kod kompileras till bytekod som exekverar på Ethereum EVM, Ethereum Virtual Machine.

Soliditys topplacering bland de tio viktigaste programmeringsspråken för blockkedjeutveckling kommer från statistik framtagen från utvecklarforumet Stack Overflow. Webbpublikationen The Next Web har sökt efter postningar på Stack Overflow som taggats med ordet ”blockchain”. Av de 2724 postningar som innehöll ordet blockkedja innehöll 259 av dem även ordet Solidity. Javascript förekommer 130 gånger, Java 71 gånger och Python och Go förekommer 66 respektive 58 gånger.

Traditionella programmeringsspråk är alltså i högsta grad gångbara inom blockkedjeutveckling, men Solidity förekommer i tio procent av alla frågor på Stack Overflow som rör blockkedjeutveckling. Javascript och Java förekommer i 4,8 respektive 2,6 procent av diskussionerna.

TechWorld Summit 4 juni 2019, nätverka med 300 IT-proffs och få samtidigt en heltäckande överblick av den senaste tekniken.

Den intressanta slusatsen är att Solidity, som är ett språk som är explicit framtaget för blockkedjan Ethereum, till skillnad från de andra språken på listan, även är det språk som omnämns mest, vilket i sin tur tyder på att utvecklare bör förkovra sig i specialiserade språk för att ha den kompetens som behövs. Å andra sidan är syntaxen för Solidity mycket likt ECMAScript, det vill säga mycket likt Javascript, så steget för den som kan Javascript är inte särskilt stort.

En annan intressant iakttagelse är att Solidity inte förekommer alls bland de tio mest populära programmeringsspråken generellt, enligt Stack Overflows egen årliga undersökning bland utvecklare. Detta beror förstås på att blockkedjeutveckling fortfarande utgör endast en liten del av alla typer av utveckling. De språk som överlappar både blockkedjeutveckling och all utveckling generellt är Javascript, Java, Python, PHP, C# och C++.

Längre ned på listan, på plats sju och nio, återfinns två andra programmeringsspråk som intimt förknippas med blockkedjeutveckling: Quorum och RIDE. Quorum är ett evidensbaserat programmeringsspråk som är speciellt framtaget för att vara tillgängligt för alla, särskilt synskadade. RIDE är ett turinginkomplett språk för att utveckla decentraliserade applikationer på blockkedjan Waves.

Läs också:
Microsoft storsatsar på decentraliserade identiteter över bitcoin-nätverket
Ethereum tappar mark – två andra blockkedjor utmanar