Projektet stöds hittills av 27 andra företag och organisationer, som Mastercard, Visa, Ebay, Paypal, Stripe, Spotify och Uber. Tillsammans har de bildat den icke vinstdrivande organisationen Libra Association som ska överse Libra och dess utveckling.

Kryptovalutan bygger på blockchain men är inte tänkt att vara en spekulativ valuta som bitcoin. Libra ska snarare vara en digital valuta som backas av en samling tillgångar som ska ge valutan ett inneboende värde. Det är partnerbolagen som bidragit med dessa tillgångar.

Samtidigt med Libra Association har Facebook bildat det egna bolaget Calibra som ska sköta Libra-tjänsterna på Facebooks egna plattformar. Calibra kommer att finnas på Facebook, Messsenger och Whatsapp men också i en separat app för IOS och Android.

Förutom att Libra givetvis öppnar nya affärsmöjligheter för Facebook hävdar företaget att man även har en demokratiserande mål med kryptovalutan. Enligt Facebook har 31 procent av världens befolkning, eller 1,6 miljarder människor, inte tillgång till en bank eller moderna finansiella tjänster, och Facebook trycker på att Libra kan vara en hjälp för dessa.

Läs mer hos The Verge, Financial Times och The Guardian.

Läs också: Genombrott för Facebook på företagen – svenska säkerhetsjätten rullar ut Workplace