Microsoft fortsätter att satsa stort på mötesplatser för systemutvecklare. För ett år sedan köpte man Github för 7,5 miljarder dollar och nu tar man även över Pull Panda, en plattform för att samarbeta kring granskning av kod. De båda företagen uppger inte hur mycket Microsoft betalade för Pull Panda enligt The Next Web.

Pull Panda lanserades för halvtannat år sedan och har varit en betaltjänst för Github-anslutna utvecklare som vill samarbeta kring kodgranskning. Microsoft tänker dock göra om Pull Panda till en gratistjänst som är tillgänglig för alla som är anslutna till Github.

Pull Panda består av tre komponenter (Pull Reminders, Pull Analytics, and Pull Assigner) som med hjälp av integration med samarbetsverktyget Slack hjälper till att påminna utvecklare om kod som ska granskas och ser till att arbetsbördan fördelas jämnt i ett team.

Läs också: Github låter dig sponsra din favoritutvecklare – men det är inte okontroversiellt