För två år sedan lanserades Brain-Computer Interface (BCI), ett projekt som syftar till att hjälpa personer med hjärnskador att kommunicera. Projektet är ett samarbete mellan Facebook Reality Labs och University of California, San Francisco (UCSF) och nu har en första delrapport publicerats i Nature Communications.

Enligt Tech.fb.com har man bland annat tagit fram en sorts hjälm som gör det möjligt att registrera vissa ord som användaren tänker på, däribland ”home”, ”select” och ”delete”. Målet är att man inom tio år ska kunna avläsa tusen olika ord i en hastighet av 100 ord per minut, något som skulle förändra vardagen för målgruppen.

Naturligtvis kan även andra personer använda sig av tekniken och det är inte otänkbart att vi i framtiden kommer kunna kommunicera med varandra med hjälp av våra tankar och Facebooks hjälm.

Läs också: Microsoft tar patent på tankestyrd teknik

Lyssna med huden och skriv med tankekraft – Facebooks plan för tyst kommunikation