Buggjägare är en viktig del i säkerhetsarbetet för många företag och utvecklingsprojekt. Genom att utlova prispengar för de frivilliga jägare som letar buggar och sårbarheter hoppas utvecklarna att preventivt täppa till säkerhetshål.

Libra, den av Facebook initierade kryptovalutan som planeras att släppas i vår, vill inte vara sämre, utan sällar sig till de allt fler projekt som bjuder in buggjägare. Som mest ger Libra Association 10 000 dollar för allvarliga buggar, rapporterar Coindesk.

Just för Libra har buggjägarprogrammet fler dimensioner än bara att hitta tekniska fel. Ända sedan Libra presenterades i början av sommaren har projektet dragit på sig kritik, inte minst från lagstiftare, och Libra Associations ledare David Marcus har fått svara på tuffa frågor inför den amerikanska senaten.

Buggjägarprogrammet handlar alltså lika mycket om att ingjuta förtroende för projektet som för tekniken. Men ur en teknisk synvinkel är Libra tidigt ute med sitt buggjägarprogram då testnätverket ännu inte är färdigutvecklat, och Libra hoppas på att rätta till felaktigheter på ett tidigt stadium.

Libra Association planerar att släppa Libra någon gång under våren, men enligt ett uttalande från Libras kommunikationschef Dante Disparte kommer Libra inte lanseras med mindre än att projektet har fått grönt ljus av den regulatoriska sidan av saken, och två av Libra Associations 28 medlemmar kan komma att hoppa av om projektet strandar.

Läs också:
EU granskar Facebooks kryptovaluta Libra
Libra – detta är Facebooks kryptovaluta (del 1)