Nanoteknik och materialet grafen gör nya framsteg. Det senaste steget i utvecklingen har tagits av forskare vid KTH som lyckats skapa en pytteliten accelerometer av just grafen. Bland de tänkbara framtida applikationerna finns övervakningssystem för hjärt- och kärlsjukdomar samt kroppsnära teknik, skriver KTH i ett pressmeddelande.

Under årtionden har mikroelektromekaniska system, MEMS, varit högaktuella i framtagningen av nya innovationer inom till exempel medicinteknik. Nu börjar tekniken krypa ned till nästa nivå på skalan, det vill säga nano-elektromekaniska system, NEMS.

En av KTH-forskarna som varit involverade i arbetet med att ta fram den grafenbaserade accelerometern är Xuge Fan vid avdelningen för mikro- och nanosystem på KTH. Enligt Xuge Fan är det just materialet grafen som har gjort det möjligt för dem att bygga de extremt små accelerometrarna.

– Grafen är ett mycket lovande tvådimensionellt material för nano-elektromekaniska system. Möjligheten att skala ner komponenter är stor eftersom materialet är nere på atomnivå i tjocklek, och har jättebra elektriska och mekaniska egenskaper. Här har vi lyckats skapa en piezoresistiv NEMS-accelerometer som är mindre än de bästa MEMS-accelerometrarna som finns idag, men med bibehållen finkänslighet, säger Xuge Fan.

Xuge Fan
Xuge Fan.

Det finns en mängd användningsområden för de nya accelerometrarna. Utvecklingen när det kommer till nanoteknik jämför Xuge Fan med den som datorer gått igenom. Utvecklingen har gått från rumsstora datorer, som inte hade särskilt stor kapacitet, till fingersmå datorer idag som är mycket kapabla.

– Bland de applikationer som kan bli aktuella återfinns morgondagens mobiltelefoner för navigation, mobilspel och stegräknare, samt övervakningssystem för hjärtsjukdomar och kroppsnära teknik. Det vill säga teknik inbyggd i exempelvis kläder som kan övervaka människokroppens rörelser.

– Baserat på de undersökningar och jämförelser vi gjort kan vi säga att detta är den minsta inrapporterade accelerometern i världen, säger Xuge Fan.

Läs också:
Svensk AI-tjänst ska bekämpa den globala bidöden
Så ska datacenter få smartare energiförbrukning