Från och med version 69 av Mozilla Firefox breddas funktionen som blockerar spårningsteknik från tredje part. Sedan oktober förra året har Firefox erbjudit funktionen som offentliggjordes först i juni.

Funktionen som kallas Enhanced Tracking Protection har hittills per automatik varit på för alla nya användare, och varit frivillig för etablerade användare. Sammanlagt har detta medfört att cirka 20 procent av alla Firefox-användare använder Enhanced Tracking Protection i dag. Från och med version 69 kommer funktionen per automatik att vara aktiv för alla användare, skriver Mozilla i en bloggpost.

Enligt The Verge går dock Mozilla inte lika långt i blockeringen som Apple gör med sin webbläsare Safari. Firefox blockeringsfunktion utgår från en lång lista av ”dåliga aktörer” medan Safari verkligen blockerar all tredje-parts-spårning. Å andra sidan medger Firefox att seriösa aktörer kan använda spårning för att presentera relevanta annonser.

Sedan Microsoft annonserat att de går över till Googles renderingsmotor Chromium finns det i stort sett bara tre renderingsmotorer kvar på marknaden, och det är intressant att notera hur dessa webbläsares funktioner för att blockera spårning följer utvecklarnas behov av annonsintäkter.

Apple går längst, vilket de kan eftersom de lever högt på sin hårdvara och tjänster som inte kretsar kring marknadsföring. Mozilla går långt, men inte lika långt som Apple, och Google är med på tåget, men har svårt att komma runt att de lever av annonsering.

Läs också:
Tunga webbläsare blockerar Kazakstans spioncertifikat
Chrome och Firefox slopar stödet för EV-certifikat