Cobol står för Common Business-Oriented Language och är det äldsta högnivåspråket, alltså ett programmeringsspråk som innehåller mänskliga ord, helt enkelt ett språk. Många brukar tillskriva Cobol till programmeraren Grace Hopper, men mer korrekt är att ge äran till Mary Hawes som även hon arbetade som programmerare på Burroughs.

Det var Mary Hawes som i mars 1959 kom med idén att ta fram ett språk som liknade mänskligt språk, och vars kod skulle gå att köra på olika datorer för att utföra basal affärslogik. Hawes fick sedan med sig Hopper och några andra på idén, och det var Hopper som föreslog att de skulle söka medel från det amerikanska försvarsdepartementet, något som också lyckades.

Innan Cobol fanns det bara maskinkod och assemblerspråk för dåtidens programmerare att tillgå, men Cobol var inte utan konkurrens ens från början. Honeywell hade ett förslag till ett språk de kallade Fact, men Cobol hade fördelen av att inte vara beroende av en enda hårdvaruarkitektur, så COBOL kom att bli det vinnande språket.

Syntaxen för Cobol var klar i september 1959, och de första programmen började köras ett knappt år senare. Cobol var det dominerande språket för affärssystem en bra bit in på 1980-talet, och faktum är att språket lever vidare än i dag, och kommer att så göra länge till.

Analyser visar att över 200 miljarder rader Cobolkod körs än idag, särskilt inom bank-, finans- och myndighetssfärerna. De allra flesta affärstransaktioner och människor runt om på jorden använder Cobol. I dag ägs och upprätthålls språket av företaget Micro Focus, och eftersom många till och med flyttar sina Cobolapplikationer till molnet lär språket leva vidare en bra bit framöver.

Läs också:
16 miljarder datarader har flyttats – nu kan AMF släcka stordatorn
Unix närmar sig slutet – hur många år har systemet kvar?