Enligt den ursprungliga planen skulle Microsoft upphöra med supporten för Exchange Server 2010 den 14 januari, men nu låter företaget meddela att man ger förlängd support till och med 13 oktober 2020.

Anledningen till den förlängda supporten är att Microsoft fått kännedom om att många företag har svårt att hinna uppgradera till en nyare version inom den gamla tidsfristen.

De enklaste uppgraderingsalternativen är Exchange Server 2013 (med support till och med 11 april 2023) eller Exchange Server 2016 (med support till och med 14 oktober 2025). Att uppgradera direkt från Exchange Server 2010 till Exchange Server 2019 är inte möjligt, rapporterar Computerworld.

Microsofts egen rekommendation är en övergång till Exchange Online, något som innebär ett slut på uppgraderingsproblematiken en gång för alla.

Läs också:
Exchange Server 2019 – alla nyheter och en stor licensöverraskning
Microsoft byter namn på Office Online - ska nu kallas Office