Microsoft låter meddela att man kommer att skärpa autentiseringskravet för Exchange Online, detta i syfte att öka säkerheten för tjänsten.

Från och med den 13 oktober 2020 kommer man att kräva modern autentisering, det vill säga Active Directory Authentication Library (ADAL) och OAuth 2.0. På så sätt blir det nämligen betydligt svårare för hackare att komma åt inloggningsuppgifter.

Redan nu är modern autentisering den förvalda metoden för Exchange Online, Skype for Business Online och Sharepoint Online, men det går att använda andra sorters autentisering för den som så önskar.

Sajten Bleeping Computer påpekar att förändringen inte gäller Exchange Server eller Outlook.com, så om du använder någon av dessa tjänster behöver du inte vidta några åtgärder.

Läs också:
Microsoft förlänger supporten för Exchange Server 2010
Kik Messenger lägger ner – satsar på kryptovalutan Kin