Från och med version 5.4 av Linuxkärnan introduceras en funktion som sätter restriktioner för hur användarprocesser kan nyttja funktioner i kärnan. Den nya LSM-modulen (Linux Security Module) gör att vissa funktioner i kärnan är låsta även för root-användaren som annars äger fulla rättigheter i hela systemet, skriver ZDNet.

Den nya säkerhetsmodulen är efterfrågad eftersom det är viktigt att kunna skydda system mot att root-kontot blir komprometterat och utnyttjas av angripare för att manipulera operativsystemet och även ta sig runt säkra uppstarter och få ett permanent fotfäste i operativsystemet.

Säkerhetsmodulen kommer att vara avstängd i grundläget och måste alltså slås på manuellt. Orsaken är att vissa applikationer kan komma att sluta fungera, och införandet av den nya säkerhetsfunktionen måste föregås av noggranna tester.

Förslaget att utveckla den nya funktionen kommer ursprungligen från Matthew Garrett på Google som kom med sitt förslag redan 2010, men från början stötte förslaget på motstånd från Linus Torvalds själv. 2018 nådde man dock en kompromiss och utvecklingen av säkerhetsfunktionen har tagit fart sen dess. Torvalds står nu bakom den nya funktionen.

Säkerhetsfunktionen kommer i två varianter: integrity och confidentiality. Integrity innebär att alla kärnfunktioner som kan låta en användarprocess modifiera kärnan stängs av, och confidentiality innebär att även funktioner som låter användarprocesser läsa av känslig information från kärnan stängs av.

Exempel på spärrar är att blockera användarprocesser från att läsa/skriva i /dev/mem eller dev/kmem, blockering av /dev/port och att framtvinga signering av kärnprocesser. Alla detaljer finns att läsa här.

På grund av efterfrågan, och att det tagit tid för gruppen av kärnutvecklare med Linus Torvalds i spetsen att komma till skott med den nya säkerhetsfunktionen, finns redan liknande funktioner i många distributioner, men nu kommer alltså en mer allomfattande funktion som en kärnmodul.

Läs också:
”Mycket talar för att nästa generations Windows bygger på Linux”
Ödmjuk Linus Torvalds släpper Linux 5.3