Microsoft har i samarbete med Beihang-universitetet i Kina tagit fram Deepcom, en bott som med hjälp av AI lärt sig att analysera nyhetsartiklar tillräckligt bra för att skriva trovärdiga kommentarer till dem.

Enligt en uppsats med titeln Read, Attend and Comment: A Deep Architecture for Automatic News Comment Generation gör kommentarer att intresset för artiklarna ökas, med andra ord får sidorna fler klick om man kan få läsarna att diskutera innehållet.

Genom att använda sig av Deepcom kan man få i gång en diskussion även i de artiklar som annars inte skulle generera några kommentarer, till exempel en artikel om ett visst basketlag.

The Register påpekar att det finns en stor risk att botten kan användas i negativt syfte, till exempel för att sprida propaganda, desinformation eller reklam. Med tanke på hur stort problemet med falska nyheter är redan nu är kanske falska kommentarer inte rätt väg att gå.

Läs också: Microsoft: hög tid uppgradera till Windows 10 1903