Det välbekanta hänglåset vid adressfältet i webbläsaren Firefox kommer att göras om med nya värderingar och symboler av så kallade EV-certifikat (Extended Validation). Dessa certifikat som traditionellt renderar ett grönt hänglås och skriver ut ägarorganisationens namn i adressfältet anses ha spelat ut sin roll eftersom certifikatet egentligen inte säger någonting om huruvida sajten i fråga är säker eller inte. Certifikatet säger bara att organisationen som äger certifikatet gått igenom en mer rigorös valideringsprocess för att erhålla certifikatet.

Google Chrome har redan tagit bort den gröna färgen för EV-certifikat från och med version 77 av webbläsaren Chrome som släpptes i september. Google och Mozilla kom överens om detta steg i augusti och nu är det alltså dags för Mozilla att ta bort det gröna hänglåset från Firefox. Anledningen är att det gröna hänglåset skickar fel signaler, rapporterar ZDNet.

Mozilla väljer grått hänglås

Mozilla väljer så att säga att vända på steken eftersom man samtidigt väljer att markera vanliga http- och ftp-sajter med ett rött streck över ett grått hänglås. Mozilla väljer också att byta den gröna färgen på hänglåset för vanliga https-sajter till ett grått hänglås. Istället för att lyfta fram EV-certifikat, är tanken att peka ut osäkra sajter. Https ska ses som en normalitet, och http ska ses som en fara. Sajter med EV-certifikat kommer alltså att ges samma gråa hänglås som alla vanliga https-sajter.

Informationen som finns i EV-certifikaten kommer dock att finnas kvar – allt användaren behöver göra är att klicka på hänglåset. Det med ett rött streck överstrukna hänglåset införs som ett svar på att https nu är standard – runt 80 procent av alla sidor som öppnas i Firefox använder https.

Det skydd mot spårning av användarens webbaktivitet som infördes med Firefox 69 kommer att begåvas med en sköld-ikon bredvid adressfältet. Denna symbol kommer att visa om skyddet är aktivt eller inte – en grå färg indikerar att skyddet är på, lila färg indikerar att skyddet är aktivt, och en överstruken grå symbol betyder att skyddet är inaktiverat av användaren.

Firefox 70 beräknas släppas den 22 oktober.

Läs också:
Så ska Mozilla förhindra kodinjektion i Firefox
Slarv med SSL-certifikat orsakar stora säkerhetsproblem