När analysföretaget Quid för två år sedan gick igenom 50 000 startups i världen för att komma fram till de allra mest lovande unga företagen var ett av dessa svenskt – nämligen Mapillary som hamnade på plats 21.

Sedan dess har företaget utvecklat sin teknik, och i dag har de rönt mer uppmärksamhet världen över.

Företaget är baserat i Malmö och de startade upp för snart sex år sedan som en bildinsamlingstjänst för att låta individer kartlägga platser själva. Därefter har verksamheten utvidgats till att också omfatta städer, kartbolag och transportbolag. Bilderna processas med bildanalysalgoritmer, en form av maskininlärning, vilket rekonstruerar bilderna i en 3D-modell.

De har även funktioner som kan läsa av skyltar, övergångsställen, parkbänkar och annat, totalt 42 olika kartobjekt, i bilderna.

Licensieras ut till företag och organisationer

Kort och gott handlar det om att erbjuda så uppdaterad och detaljerad kartdata som det bara går. Det här licensieras ut till företag eller andra organisationer. Sandra Uddbäck som är chef över datainsamlandet på företaget säger att traditionella nyckelkunder finns hos företag som redan erbjuder karttjänster, men behöver nyare och mer detaljerad kartdata.

– Vi jobbar med de stora kartbolagen, som HERE som finns i nio av tio nyproducerade bilar och Mapbox som understöder kartorna hos The Weather Channel, Snapchat och Tinder. Men vi har i allt högre grad också börjat arbeta med logistik- och transportbolag.

Internationellt har företaget redan rönt stor uppmärksamhet, inte bara för att grundaren Jan Erik Solem stod bakom bildigenkänningsbolaget Polar Rose som senare såldes till Apple, utan också för att det här är teknik som kan användas inom snabbt växande områden som till exempel självkörande bilar – och att exempelvis BMW investerat i företaget.

Mapillary Sandra Uddbäck
Sandra Uddbäck.

På fordonssidan samarbetar de även med Toyota Research Institute och AID, Audis forskningsarm för självkörande bilar, berättar Sandra Uddbäck.

– Vi hjälper dem att träna sina algoritmer för att förstå omgivningen. Vi har bilder från mer än 190 länder i världen, från väldigt olika stadsmiljöer, och det är väldigt eftertraktat av fordonstillverkarna.

Ett annat verktyg tränar de självkörande bilarna att förstå trafikskyltar. De påpekar dock att även om de självkörande bilar är ett hett ämne så är det ett par år kvar där innan de är ute på gatorna, och det här handlar fortfarande om att träna algoritmerna i pilotprojekt.

Riktar in sig mot transportbranschen

Nu gör Mapillary en hårdvarusatsning som riktar sig mot transportbranschen. De lanserar en bilkamera med hög upplösning som paketeras med en mjukvara som är byggd för att samla in så mycket kartdata som möjligt så snabbt som möjligt.

– Vi kan processa data och göra något smart av den, och på så sätt kan transportbolag fortsätta hålla sina kartor uppdaterade.

Tanken är att transportbolagen själva ska kunna samla in bilder själva från sina rutter, om kartorna inte är uppdaterade eller saknar information som förarna behöver för att kunna parkera och lasta av.

– Vi ser transportbolagen som en första kundgrupp. De behöver den här typen av data för att få hjälp med att parkera, information om hur de tar sig in i byggnader och andra situationer som deras förare kan ställas inför. Det är en typ av data som inte finns någon annanstans, säger Sandra Uddbäck.

– Det är ju en stark trend att vi beställer hem fler och fler saker, och utmaningen för logistikbolagen är att leverera det här. Då behövs en väldigt bra och detaljerad karta så att de har rätt basinformation och kan optimera sina flöden på kartan.

Men det här handlar heller inte bara om bilar, utan i framtiden också om leveransrobotar, drönare och elskotrar. Alla de här kommer att behöva egna uppdaterade kartor och då behövs kartdata.

Vuxit kraftigt på användarsidan

Det här svenska bolaget har vuxit snabbt, inte bara i Sverige utan i hela världen, och de har nu 60 anställda utspridda över 18 länder. Det största teamet arbetar med bildanalys som arbetar med till exempel igenkänning av gatuvyer och stadsmiljöer. Men de har också vuxit kraftigt på användarsidan:

– När jag började på bolaget för fem år sedan laddades det upp en miljon bilder per månad till databasen, nu är det mer än en miljon per dag. Det är ju eftersom vi har den samarbetsinriktade strategin. Största basen finns i Europa och USA.

Företaget dubblar också omsättningen varje år. Förra året låg den på 15,4 miljoner kronor, året innan dess på sju miljoner. De går mot en ökning också i år.

– Just nu investerar vi kraftigt i organisationen och tillväxt, säger Sandra Uddbäck. Potentialen i kartsegmentet är enormt. Bilarna samlar ju också in enormt mycket data, dessutom kommer det in nya aktörer som behöver uppdaterade kartor.

Läs mer:
Svensk id-teknik ska ut i världen – ”identiteter är underutvecklat på internet”
Svenska Tendfor förvandlar Microsoft Teams till en telefonväxel

Fakta

Infrastruktur:

 • AWS som moln
 • Elasticsearch som databas
 • AWS S3 som lagring
 • Docker som miljö för alla tjänster
 • Mesos som dynamisk skalningsinfrastruktur
 • Event Sourcing med Apache Kafka som central händelsekälla som arkitektur
 • Parallelprocessning med RabbitMQ som kösystem
 • Uppdatering av system-status med Apache Storm och Trident för exakt-en-gång behandling av händelser i mellanstora transaktioner om 100-10000 händelser åt gången
 Analytics: 
 • Apache Spark
 • iPython
 • Elasticsearch
 • Apache Storm
 Utveckling:
 • Integrations- och systemtester i black-box Docker Swarm-miljöer
 • Centralt test/fixture/assertion ramverk i Python
 • Typescript, Python och Java som största språk 

 Stödplattformar:

 • Elasticsearch ELK stack (APM, Filebeat etc) för loggning
 • Github/Zenhub för ärendehantering och sprint planning
 • Slack/Meet/Zoom/Google Docs för samarbete