En så kallad container är en slags virtuell maskin eller behållare som exekverar funktioner, ofta förknippade med serverlösa applikationer, webbapplikationer och mikrotjänster. Containers är betydligt med lättfotade än klassiska virtuella maskiner och är bland annat kända för att de är enkla och snabba att ”spinna upp” och lika enkla att ta ned. De fyller en funktion i en applikation vars behov snabbt kan komma och gå.

Det ligger således i sakens natur att många containers är kortlivade, men många blir nog ändå förvånade att de har så kort livslängd som framkommer av en undersökning från företaget Sysdig som via sin plattform för DevOps låtit analysera två miljoner containers under innevarande år.

Lever kortare tid än fem minuter

Sysdigs analys visar att över hälften av alla containers lever kortare tid än fem minuter innan deras funktion inte längre behövs och de därmed kan tas ned. Enligt samma undersökning har dessutom så många som 22 procent av alla containers en kortare livstid än 10 sekunder. Bägge resultaten innebär en fördubbling av antalet containers med kort livstid jämfört med förra året.

Men detta gäller inte alla containers. De containers som har en annan uppgift än att köra en funktion en kort tid, till exempel sådana som hanterar databaser, lastbalanserare och skräddarsydd kod, lever betydligt längre, i de flesta fall mer än två veckor, rapporterar ZDNet.

Sysdigs analys visar också att det vanligaste orkestrerings-verktyget för containers är Kubernetes, med en marknadsandel på 77 procent.

Läs också:
Så bygger du effektiva molnlösningar med mikrotjänster
Microsoft hakar på container-tåget med Azure Stack