Vid millenieskiftet för tjugo år sedan fanns en högst påtaglig rädsla för den så kallade millenniebuggen eller Y2K-problemet.

Buggen innebar en oro över att viktiga datorsystem skulle sluta fungera för datum efter 31 december 1999. Detta eftersom de arbetade med datumloggar som skulle avbryta sitt arbete om de tolkade datumet 1 januari 2000 som 01/01/00 och därmed läste det som 1900.

Världen gick som bekant inte under vid tillfället men problemet var högst verkligt och miljardbelopp lades på att lösa det. Eller så kunde man göra som vissa och skjuta upp det.

Nu rapporterar nämligen Zdnet att flera händelser uppstått som tyder på att vissa utvecklare valde att lösa problemet genom ett kryphål som tillätt dem att istället skjuta upp det med tjugo år. Förhoppningen var sedan att datorsystemet i fråga ändå skulle ha blivit utbytt tills dess.

Bland annat ska parkeringsautomaterna i New York slutat ta emot kreditkort efter nyår. Stadens trafikverk som kallar problemet för "Y2K2X" måste nu manuellt uppdatera 14 000 parkeringsautomater.

Wrestling tv-spelet WWE 2K20 ska också börjat krascha vid nyår varpå användare nu upptäckt att problemet går att komma runt genom att ändra på vilket datum spelet tror det är. 

Även Hamburgs tunnelbana ska ha drabbats av plötsliga problem efter en nyårsuppdatering. Däremot är det fortfarande inte definitivt om det har att göra med millenniebuggen.

Nu återstår att se om problemen blir lösta för gott den här gången eller om de skjuts upp i ytterligare tjugo år.

Läs också: Google ändrar reglerna för Project Zero - så offentliggörs buggarna