Enligt Verisec, företaget som ger ut e-legitimationen Freja, finns det ett uppdämt behov av en ”kostnadseffektiv och användarvänlig” mobil e-tjänstelegitimation i Sverige, inte minst inom offentlig sektor.

Enligt Verisec är de tjänstelegitimationer som används i dag ofta dyra, har tekniska och regulatoriska begränsningar eller bygger på att det är användaren som privatperson, inte tjänsteutövare, som identifierar sig.

Verisec kallar sin tjänstelegitimation Organisations Eid, och den bygger på attribut kopplade till användarens tjänsteutövning eller roll i en organisation. Vanliga Freja bygger å andra sidan på personliga attribut. Organisations Eid kan användas som e-tjänstelegitimation, medlems-id eller i andra sammanhang där man vill koppla ett specifikt attribut, som exempelvis anställningsnummer, till en roll.

”Med Freja Eid för privat bruk och Organisations Eid i samma app har användare inom organisationen en e-legitimation som tydligt separerar privatlivet från yrkeslivet, ansvarsområdet eller rollen” skriver Verisec i ett pressmeddelande.

Utvecklingen har gjorts med stöd från Vinnova.

Läs också:
Test: Freja e-id+ spöar konkurrenten Bank-id rejält
Svensk id-teknik ska ut i världen – ”identiteter är underutvecklat på internet”