De senaste åren har ett antal europeiska länder infört olika former av massövervakning, något som påstås vara nödvändigt för att skydda oss mot terrorister och andra säkerhetshot.

Nu har emellertid EU-domstolen slagit fast att oro för den nationella säkerheten endast i undantagsfall ska kunna prioriteras framför medborgarnas rätt till personlig integritet. Med andra ord vill man inte att det ska bli tal om samma typ av massövervakning som redan finns i USA och flera andra länder runt om i världen.

– Vi kommer alla att kunna dra nytta av att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tillämpas och efterföljs, säger Caroline Wilson Palow från organisationen Privacy International i en kommentar till The Register.

Domen är resultatet av nya lagar som införts i Storbritannien och Frankrike de senaste åren. I och med att Storbritannien kommer att lämna EU den 31 januari lär det landet kunna fortsätta med sin massövervakning av befolkningen, men för Frankrikes del behöver lagarna skrivas om. Hur domslutet påverkar de svenska lagarna återstår att se, men i vårt land är massövervakningen inte lika omfattande som i Storbritannien och Frankrike.

Läs också:
Många sajter i EU kringgår GDPR – gör det svårt att slippa cookies
Efter rekordböterna – Google släpper in de sökmotorer som betalar mest